Nowe asfalty w 10 miejscowościach

Powiększ
Nowe asfalty w 10 miejscowościach
11 odcinków dróg gminnych w tym roku zyskało nową nawierzchnię asfaltową. Koszt ich wykonania to niespełna 800 tys. zł.

Na to zadanie wpłynęło aż dziewięć ofert. Najtańsza wyniosła niemal 795 tys. zł, a najdroższa 1,19 mln zł. Tą najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas. Do końca czerwca zrobiło ono nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych:
a) Żarówka - Patryje w kierunku Janowca na długości 590 m;
b) ul. Słoneczna w Dulczy Wielkiej na długości 880 m;
c) Dulcza Mała w kierunku na Walasa, na długości 460 m;
d) ul. Baczyńskiego w Radomyślu Wielkim na długości 110 m;
e) ul. Leśna w Radomyślu Wielkim na długości 390 m;
f) droga i plac postojowy obok remizy OSP w Partyni o powierzchni 1104 m2;
g) Zgórsko obok cmentarza na długości 260 m;
h) Ruda-Ścieżki II na długości 300 m;
i) Ruda - Ścieżki I na długości 250 m
j) Podborze - Kwatery na długości 400 m;
k) Dąbrówka Wisłocka - Zapłocie na długości 300 m;
W sumie to blisko 4 km dróg. Zadanie obejmowało roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy z kruszywa po zagęszczeniu, wykonanie nawierzchni jezdni (warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego), wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym i utwardzenie poboczy kruszywem z mechanicznym zagęszczeniem.

17 września 2021