Wysokie nakłady inwestycyjne

Powiększ
Wysokie nakłady inwestycyjne
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przedstawiło ranking wydatków inwestycyjnych polskich samorządów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca w Gminie Radomyśl Wielki nakłady na inwestycje są niemal pięć razy większe od ogólnej średniej wojewódzkiej.

Przy tworzeniu rankingu pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku w latach 2018-20) przeliczana na jednego mieszkańca. W ten sposób autorzy zestawienia chcą uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu.

Średnie wydatki inwestycyjne per capita (na osobę) w 2018-20 wyniosły w naszym samorządzie 1195,13 zł, przy średniej podkarpackiej 241,95 zł (ta z kolei jest na trzecim miejscu w kraju). W gronie mniejszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich Radomyśl Wielki uplasował się na 140. miejscu na 610 sklasyfikowanych samorządów (dało to 12. lokatę na Podkarpaciu). Dla porównania w latach 2016- 18 zajmowaliśmy 288. miejsce, a w 2017-19 –204.

15 października 2021