Co z funduszu sołeckiego na przyszły rok

Powiększ
Co z funduszu sołeckiego na przyszły rok
Mieszkańcy 12 wsi wchodzących w skład naszej gminy zdecydowali o podziale środków finansowych na przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Samorząd gminy Radomyśl Wielki przywiązuje dużą wagę do funduszu sołeckiego. - Nasza gmina miała już taki fundusz zanim powstał on w skali kraju. Powołaliśmy go do życia widząc w tym szansę na oddolną inicjatywę mieszkańców. To dobra formuła wydatkowania środków publicznych. Mieszkańcy wiedzą, że mają do wykorzystania określoną pulę pieniędzy, że mogą je dzielić wedle własnego uznania. Podchodzimy do tego z dużym zrozumieniem i jeśli jakieś istotne z punktu widzenia wsi zadanie przekracza możliwości funduszu sołeckiego, to jako samorząd staramy się je dofinansować – mówi burmistrz Józef Rybiński.

W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy radomyskiej gminy mieli do rozdysponowania blisko 595 tysięcy złotych. Podczas zebrań wiejskich, które odbyły się we wrześniu najwięcej przeznaczali na remonty dróg, koszenie i utrzymanie terenów zielonych, budowę chodników i parkingów. Oto jak przedstawia się podział środków:

DĄBIE (54 394,93 zł):

- asfaltowanie drogi gminnej Dąbie-Zdziarzec, budowa chodnika przy drodze gminnej, remont dróg gminnych, koszenie i utrzymanie terenów zielonych, zakup garażu blaszaka na sprzęt sportowy przy boisku wielofunkcyjnym.

DĄBRÓWKA WISŁOCKA (47 486,78 zł):

- utwardzanie parkingów gminnych, odmulanie rowów przy drogach gminnych, remont i utrzymaniu dróg gminnych, niwelacja terenu przy budynku OSP, zakup wiat stadionowych.

DULCZA MAŁA (54 394,93 zł):

- budowa parkingu, utrzymanie dróg gminnych i rowów przydrożnych, koszenie terenów mienia komunalnego, remont budynku OSP.

DULCZ WIELKA (54 394,93 zł):

- asfaltowanie dróg gminnych, bieżący remont dróg gminnych, utrzymanie terenów zielonych, remont wiaty przy stadionie (wykonanie posadzki), wykonanie instalacji CO w remizie OSP, zakup i wykonanie monitoringu na placu zabaw obok szkoły.

JANOWIEC (50 424,10 zł):

- asfaltowanie dróg gminnych, regulacja stanu prawnego drogi gminnej, wykup gruntów pod kontynuowanie budowy drogi, utrzymanie terenów zielonych, remont budynku remizy OSP, remont dróg kamienistych.

PARTYNIA (54 394,93 zł):

- odmulanie rowów przy drogach gminnych, asfaltowanie dróg gminnych, remont dróg gminnych kruszywem i utrzymanie rowów przydrożnych, zakup i montaż lampy solarnej, budowa chodnika, zakup lustra drogowego na skrzyżowaniu.

PIEŃ (28 720,53 zł):

- remont drogi gminnej, wykonanie trybun na stadionie sportowym.

PODBORZE (49 553,79 zł):

- koszenie terenów mienia komunalnego, oświetlenie stadionu, utwardzenie ścieżki rowerowej, budowa chodnika, zakup i montaż sprzętu na terenach rekreacyjnych, projekt parkingu obok cmentarza.

RUDA (54 394,93 zł):

- asfaltowanie dróg gminnych, remont dróg gminnych i odmulanie rowów przydrożnych, koszenie i utrzymanie terenów mienia komunalnego.

ZDZIARZEC (54 394,93 zł):

- asfaltowanie dróg gminnych, remont i utrzymanie dróg gminnych, remont łazienek w Wiejskim Domu Kultury.

ZGÓRSKO (37 695,69 zł):

- oświetlenie orlika, integracja dzieci i młodzieży, koszenie i utrzymanie terenów zielonych, remont dróg gminnych, budowa parkingu przy cmentarzu.

ŻARÓWKA (54 394,93 zł):

- projekt dachu na szkole, remont dróg gminnych, odmulanie rowów przy drogach gminnych, roboty remontowe budynku OSP.

18 października 2021