Będą duże inwestycje

Powiększ
Będą duże inwestycje
Dwa wnioski, jakie Gmina Radomyśl Wielki złożyła do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyska dofinansowanie. Gmina otrzyma blisko 10 mln zł.

W ramach Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych ponad 23 mld zł rząd Mateusza Morawieckiego przeznaczył na inwestycje dla samorządów gminnych i powiatowych. 25 października wstępne promesy samorządowcom z powiatu mieleckiego, w tym burmistrzowi Józefowi Rybińskiemu, przekazał poseł Fryderyk Kapinos.

Czek promesy wstępnej

W ramach wniosku dotyczącego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej magistrat wybuduje sieć wodociągowej DN 160 do strefy przemysłowej w Podborzu. Długość wodociągu to ok. 3,2km, zakładane ciśnienie: 0,4 MPa; przepustowość: 0,13-0,16 m3/s; wydajność: ok. 80m3/d. Przy okazji dostęp do wody z sieci zyskają też działki przewidziane pod zabudowę mieszkaniową. Inwestycja poprawi też jakość dostarczanej wody do okolicznych domów. W ramach przedsięwzięcia wybudowany zostanie także zbiornik wody czystej w Partyni o poj. 200 m3, który będzie służył do gromadzenia wody pitnej dla mieszkańców i stanowił będzie rezerwę dla potrzeb przeciwpożarowych. Najbardziej kosztowną częścią projektu będzie budowa oczyszczalni ścieków bytowych w Dulczy Wielkiej, o RLM 2000, o średniodobowej przepustowości 200 m3/d. Umożliwi to dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Szacunkowa wartość inwestycji to 5,8 mln zł, a kwota dofinansowania 5 482 260 zł.

Drugim wnioskiem, który otrzyma rządowe dofinansowanie jest rewitalizacja budynków w Radomyślu Wielkim, Dzięki temu powstaną nowe obiekty pod adresami: Rynek 6 i Rynek 18, zaprojektowane jako dwukondygnacyjne, o zwartej bryle wpisanej w pierzeję rynku, przyjazne dla osób niepełnosprawnych. W budynku Rynek 18, o pow. całkowitej 237 m2, będzie sala wystawowa, kilka innych pomieszczeń, w tym pod usługi, klatka schodowa z windą i WC. Budynek projektowany był m.in. z myślą o utworzeniu: Izby Tradycji i Pamięci (bogate zbiory dotąd nie mają miejsca na stałą ekspozycję). Z kolei budynek pod „szóstką” o powierzchni całkowitej 736 m2, projektowany był pod potrzeby biblioteki z czytelnią. W planach jest też utworzenie mieszkań socjalnych. Szacunkowa wartość inwestycji to 4,7 mln zł, a kwota dofinansowania - 4 241 610 zł.

29 października 2021