Dodatkowe fundusze na kanalizację

Powiększ
Dodatkowe fundusze na kanalizację
Ministerstwo Finansów przyznało Gminie Radomyśl Wielki 2,88 mln zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji kanalizacyjnych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej.

Środki zostały już przekazane na rachunek bankowy gminy. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia ich przez gminę w latach 2021-2024 na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji. Władze gminy nie podjęły jeszcze decyzji jakie przedsięwzięcia będą w ramach tych funduszy realizowane.
Ministerstwo Finansów poinformowało, że dobra sytuacja finansów publicznych pozwoliła na przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych 4 mld zł na realizację zadań wodno-kanalizacyjnych. Pieniądze zostały podzielone na podstawie algorytmu uwzględniającego m.in. udział mieszkańców w dostępie do sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej oraz zamożność gminy. Fundusze, które trafiły już do ponad 1700 gmin poza poprawą komfortu życia mieszkańców, przysłużą się także trosce o ochronę środowiska.

 

3 grudnia 2021