Dodatkowe uzupełnienie subwencji

Powiększ
Dodatkowe uzupełnienie subwencji
Kolejne dobre informacje dla radomyskiego budżetu. Gminie została przyznana kwota ponad 1,49 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

O przeznaczeniu środków zdecyduje organ stanowiący JST, czyli Rada Miejska. Środki zostaną przekazane na rachunek bankowy gminy do 28 grudnia 2021 r.

Ponadto na konto gminy trafi blisko 192 tys. zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok. Środki przyznawane są gminie, która dochody podatkowe za 2020 r. (powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe niż 90 % średnich dochodów wszystkich gmin.

10 grudnia 2021