Są pieniądze na chodnik przy drodze wojewódzkiej

Powiększ
Są pieniądze na chodnik przy drodze wojewódzkiej
Gmina Radomyśl Wielki ponownie zadeklarowała pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego przy budowie chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej z Mielca do Lisiej Góry.

Władze regionalne wypracowały model, w którym podejmują się budowy tras dla pieszych przy finansowym udziale gmin. Zazwyczaj chodzi o dofinansowanie w wysokości 50 procent. Chodniki przy wojewódzkim trakcie z Mielca do Lisiej Góry powstają etapami. W tym roku jest szansa na kolejny odcinek. Radomyscy radni podczas sesji Rady Miejskiej 20 stycznia podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w 2022 roku z budżetu Gminy Radomyśl Wielki w wysokości 150 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec polegającą na budowie chodników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Póki co nie zapadła jeszcze decyzja, w którym miejscu powstanie nowy odcinek trasy dla pieszych.

3 lutego 2022