Drogi do asfaltowania

Powiększ
Drogi do asfaltowania
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim ogłosił pierwszy w tym roku przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowościach: Zdziarzec, Dąbie, Janowiec, Partynia, Pień, Ruda i Zgórsko.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych:

- Zdziarzec – Dąbie k. SKR na długości 1600 m;

- Janowiec na Kokoszkę na długości 350 m;

- Partynia na P. Janiec na długości 210 m;

- Ruda – Ścieżki II na długości 400 m;

- Ruda pomiędzy Warjas i Siembab na długości 200 m;

- Pień – Jamy na długości 350 m;

- Zgórsko w kier. cmentarza na długości 150 m.

W sumie to 3,26 km dróg. Zadanie, które na być wykonane w pierwszym półroczu tego roku, obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy z kruszywa po zagęszczeniu, wykonanie nawierzchni jezdni (warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, roboty wykończeniowe tj. utwardzenie poboczy kruszywem z mechanicznym zagęszczeniem. Ponadto wykonany zostanie parking w miejscowości Dąbrówka Wisłocka o powierzchni 1400 m2. Termin składania ofert mija 3 marca o godz. 10:00.

25 lutego 2022