Asfaltowanie dróg rozpoczęte

Powiększ
Asfaltowanie dróg rozpoczęte
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim wybrał wykonawcę zadania pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych i parkingu”. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika (lider) i PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza (partner). Koszt prac to 1,33 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych:

- Zdziarzec – Dąbie k. SKR na długości 1600 m;

- Janowiec na Kokoszkę na długości 350 m;

- Partynia na P. Janiec na długości 210 m;

- Ruda – Ścieżki II na długości 400 m;

- Ruda pomiędzy Warjas i Siembab na długości 200 m;

- Pień – Jamy na długości 350 m;

- Zgórsko w kier. cmentarza na długości 150 m.

W sumie to 3,26 km dróg. Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy z kruszywa po zagęszczeniu, wykonanie nawierzchni jezdni (warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, roboty wykończeniowe tj. utwardzenie poboczy kruszywem z mechanicznym zagęszczeniem. Ponadto wykonany zostanie parking w miejscowości Dąbrówka Wisłocka o powierzchni 1400 m2.

12 maja 2022