Blisko 430 tys. zł dla gminy

Powiększ
Blisko 430 tys. zł dla gminy
Gmina Radomyśl Wielki podpisała umowę na realizację grantu w projekcie Cyfrowa Gmina. Dzięki temu do Urzędu Miejskiego trafi m.in. nowoczesny sprzęt komputerowy, oprogramowanie i urządzenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Co ważne dla mieszkańców, wdrożona zostanie platforma e-usług.

W celu dostosowania się w najbliższym czasie do zmieniających się wymagań ze strony producentów oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa - konieczne jest zapewnienie sprzętu informatycznego (serwera i stacji roboczych) gwarantującego odpowiedni poziom bezpieczeństwa. W szczególności musi on umożliwiać aktualizację oprogramowania (systemu operacyjnego, aplikacji biurowych i systemów dziedzinowych). W związku z tym Urząd wystąpił z wnioskiem o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach zadania magistrat zakupi m.in. zestawy komputerowe z oprogramowaniem systemowym, laptopy, serwer czy dyski do serwera. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych nastąpi poprzez rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS i IPS), zakup oprogramowania specjalistycznego czy urządzeń do monitorowania parametrów środowiskowych i kontroli dostępu do serwerowni. Dodatkowo   urzędnicy przejdą szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Co niezwykle istotne dla mieszkańców wdrożona zostanie także platforma cyfrowego urzędu, dzięki której zwiększy się liczba usług urzędowych możliwych do załatwienia w sposób zdalny. Ponadto w jednym miejscu będzie udostępniona jak największa liczba e-usług świadczonych przez różne instytucje.  

Wartość zadania i jednocześnie dotacji to: 428 160 zł. Fundusze pochodzić będą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia). Projekt zrealizowany zostanie w ciągu 18 miesięcy.

13 maja 2022