Sołtys Żarówki w gronie wyróżnionych

Powiększ
Sołtys Żarówki w gronie wyróżnionych
Aleksander Mróz został jednym z trzech nominowanych do nagrody specjalnej „Sołtysa Roku” w ramach 22. edycji regionalnego konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.

26 maja podczas wojewódzkich obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie, w imieniu pana Aleksandra, który był zaangażowany w organizację kolejnej Parady Konnej, nominację z rąk marszałka województwa Władysława Ortyla odebrał burmistrz Józef Rybiński. Następnie przekazał ją wyróżnionemu podczas sesji Rady Miejskiej.

- To miłe wyróżnienie i docenienie mojej dotychczasowej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę, a także tym, którzy przyczynili się do przyznania mi tego wyróżnienia - skomentował Aleksander Mróz.

Kapituła plebiscytu doceniła wielowymiarowe jego zaangażowanie w rozwój swojej miejscowości i gminy. Mróz jest sołtysem Żarówki nieprzerwanie od 1999 roku. W tym czasie miejscowość przeszła spore przeobrażenia, w czym swój udział miał również gospodarz wsi. Był bowiem zaangażowany w najważniejsze inwestycje ostatnich lat. Przyczynił się do budowy dwóch ważnych asfaltowych dróg gminnych łączących Żarówkę z sąsiednimi miejscowościami Zdziarcem i Janowcem. W centralnym punkcie wsi m.in. przy kaplicy, remizie i szkole doprowadził do budowy parkingów. Był zaangażowany w budowę kanalizacji i sieci wodociągowej, budowę przedszkola i modernizację boiska piłkarskiego. Wioska ma również siłownię plenerową i boisko wielofunkcyjne, filię biblioteki publicznej i dom ludowy. Sołtys przez kilka lat zabiegał o odbudowę drogi powiatowej przebiegającej przez wieś, zniszczonej przez ruch ciężkich samochodów dowożących materiał na budowę autostrady A4. Starania te się opłaciły, bo znaczna część „powiatówki” została już zmodernizowana, a pozostała część wraz z przebudową mostu i nowymi chodnikami ma zostać ukończona w roku bieżącym.

Jego sztandarowym dziełem, wykraczającym daleko poza granice wioski jest Parada Konna. To impreza o zasięgu ponadwojewódzkim, z uczestnikami i widzami z województw: podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Już od dłuższego czasu cieszy się sporym zainteresowaniem. W ramach imprezy odbywają się uroczyste przejazdy zaprzęgów przez Żarówkę, pokazy umiejętności kawaleryjskich, kadryla, dżygitówki, konkurencje w powożeniu zaprzęgami, czempionaty klaczy rasy zimnokrwistej, śląskiej i małopolskiej. Za tą działalność pan Aleksander został odznaczony już Złotą Odznaką Hodowców Koni. Dodajmy, że w przeszłości był prezesem Koła Terenowego Hodowców Koni w Dębicy, a obecnie wiceprezesem Koła Terenowego Hodowców Koni w Mielcu.

Sołtys Mróz jest również współorganizatorem noworocznych spotkań integracyjnych. Co roku przewodzi delegacji wieńcowej Żarówki podczas Gminnego Konkursu Wieńca Dożynkowego, a w przeszłości Podkarpackiego Konkursu Wieńca Dożynkowego. Żarówka gościła również Dożynki Gminne.

Pan Aleksander był jednym z inicjatorów upamiętnienia mieszkańców Żarówki, którzy zmarli w wyniku epidemii cholery w XIX w. W 2017 r. na miejscowym, nieco już zapomnianym, cmentarzu cholerycznym wystawiono pomnik i ufundowano imienne tablice ofiar epidemii. Doprowadził również, po 75 laty, do odbudowy przydrożnego krzyża, zniszczonego przez sowieckiego żołdaka w 1944 r., a także drugiego zniszczonego przez „ząb czasu”.

Podkarpacka Nagroda Samorządowa jest skierowana do wszystkich samorządów Podkarpacia. Celem plebiscytu jest m.in. prezentowanie osiągnięć lokalnych małych ojczyzn. Jest to konkurs z tradycją i prestiżem w dziedzinie inicjatyw samorządowych w regionie, który został zorganizowany przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych wraz z Centrum Promocji Biznesu.

6 czerwca 2022