Urząd pozyskał pieniądze na 5 km dróg i 2 km chodników

Powiększ
Urząd pozyskał pieniądze na 5 km dróg i 2 km chodników
Gmina Radomyśl Wielki otrzyma niemal 5 milionów złotych na poprawę gminnej infrastruktury drogowej. To pieniądze w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja obejmuje przebudowę pięciu dróg gminnych o łącznej długości nawierzchni jezdni 4,86 km metrów wraz z odcinkową budową chodników na odcinku 1676 m i przebudową dwóch odcinków chodników o łącznej długości 374 m. W ramach inwestycji na jezdniach zostanie położony beton asfaltowy. Poprawione zostanie także odwodnienie dróg poprzez udrożnienie istniejących przepustów drogowych bądź odmulenie rowów, bądź budowę kanalizacji burzowej. W uzasadnionych przypadkach poprawione zostanie oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja będzie obejmować następujące zadania:

- przebudowę drogi gminnej Dulcza Wielka - Janowiec - Bielizny na odcinku o długości 1350 m, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej. Droga ta została uszkodzona podczas powodzi w maju 2019 roku. Łączy się z trasą wojewódzką nr 984 Lisia Góra - Mielec stanowiącą dojazd do autostrady A4;

- przebudowę drogi gminnej Dąbie - Zagrody - Ruda polegającą na budowie chodnika w jej pasie drogowym na odcinku 960 m oraz na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni tej drogi na odcinku o długości 2925 m. Ten trakt gminny łączy dwie trasy powiatowe Brzeźnica - Radomyśl Wielki i Radomyśl Wielki - Przeryty Bór;

- przebudowę trzech dróg gminnych: ul. Sobieskiego, ul. Sucharskiego i ul. Zawadzkiego na Osiedlu Kościuszki w Radomyślu Wielkim, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku łącznym 584 m wraz z budową 716 m nowych chodników i przebudową dwóch odcinków chodników o łącznej długości 374 m. Drogi te znajdują się na rozwijającym się osiedlu mieszkaniowym i prowadzą do terenów inwestycyjnych - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia lokowanie tam inwestycji z zakresu budownictwa jednorodzinnego, z zakresu usług oraz z zakresu usług sportu i rekreacji.

- Drogi to był, jest i pewnie jeszcze długo będzie oczekiwany temat przez społeczeństwo. Cieszymy się, że będziemy mogli zrealizować to przedsięwzięcie. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu z terminem zakończenia robót w przyszłym roku – informuje burmistrz Józef Rybiński.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5,26 mln zł.

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 263 tys. zł.

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5 %.

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4,99 mln zł.

7 czerwca 2022