Orlik z nową trawą

Powiększ
Orlik z nową trawą
Jest już gotowa nowa sztuczna nawierzchnia płyty boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim.

 

Zajęcia z wychowania fizycznego, treningi piłkarskie i zawody na Orliku cały czas cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Po 12 latach eksploatacji niezbędny był remont nawierzchni boiska. I taka decyzja władz gminy zapadła w ubiegłym roku. Zakres robót, które wykonała wyłoniona w przetargu firma Top Sport Jan Pietraszko z Bielska-Białej, obejmował: wymianę podbudowy, wymianę istniejącego drenażu pod boiskiem, ułożenie nowej nawierzchni z trawy sztucznej o wysokości min. 60 mm oraz remont ogrodzenia boiska poprzez zdjęcie starej siatki metalowej, oczyszczenie konstrukcji i jej wymalowanie oraz założenie nowej siatki z tworzywa sztucznego. Koszt tych robót to ok. 500 tys. zł.
Dodajmy, że zadanie wsparła firma Geyer&Hosaja, która przekazała nieodpłatnie granulat niezbędny do sztucznej trawy. Władze gminy i społeczność szkolna wyrażają serdeczne podziękowania właścicielom firmy Geyer&Hosaja, która znana jest z zaangażowania w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

22 czerwca 2022