Dla czterech szkół

Powiększ
Dla czterech szkół
1,6 mln zł trafi do budżetu Gminy Radomyśl Wielki na modernizację czterech budynków szkół podstawowych w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, skierowanej do gmin popegeerowskich.

Zadanie dotyczy szkół podstawowych w Dulczy Małej, Żarówce, Dąbrówce Wisłockiej i Podborzu. Roboty będą prowadzone w przyszłym roku. - Na edukację nigdy nie żałowaliśmy pieniędzy. Pozyskane środki pozwolą nam na kolejne inwestycje w bazę oświatową. To cieszy, tym bardziej, że przedstawiciele społeczności lokalnych zgłaszali potrzebę realizacji tych przedsięwzięć – mówi burmistrz Józef Rybiński.

Na co konkretnie zostaną przeznaczone pozyskane fundusze? W Dulczy Małej na szkole podstawowej, w której funkcjonują klasy integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami wymieniony zostanie dach. Placówka zostanie też docieplona. Z kolei w szkole w Żarówce planuje się wykonanie nowej konstrukcji dachowej. W wyniku przeprowadzonych robót powstanie też pomieszczenie do adaptacji o powierzchni ok. 51 m2, przeznaczone na potrzeby placówki. Nowopowstała część budynku będzie też ocieplona. W związku z tymi pracami zostanie również odnowiona elewacja budynku, polegająca na wklejeniu nowej siatki i położeniu nowego tynku dekoracyjnego. Z kolei w budynkach podstawówek w Podborzu i w Dąbrówce Wisłockiej prace modernizacyjne polegać będą na wklejeniu nowej siatki i położeniu nowego zewnętrznego tynku dekoracyjnego. W uzasadnionych przypadkach wymieniona zostanie częściowo stolarka okienna.

Dodajmy, że łącznie do samorządów powiatu mieleckiego trafi w trzeciej edycji programu: 18,23 mln zł. Rządowe czeki włodarzom gmin naszego powiatu wręczył podczas specjalnej konferencji poseł Fryderyk Kapinos.

Przewidywana wartość inwestycji: 1,63 mln zł

Deklarowana kwota udziału własnego (procentowy udział własny): 32,6 tys. zł (2% - może się zmienić po przetargu)

Kwota wnioskowanych środków: 1.597.400 zł

15 lipca 2022