Laptopy do odbioru

Powiększ
Laptopy do odbioru
Dzięki przystąpieniu Gminy Radomyśl Wielki do rządowego projektu Cyfrowa Gmina, dotyczącego wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, rodzice 127 uczniów mogą już zgłaszać się po bezpłatnie laptopy.

 

Sprzęt otrzymają uczniowie - dzieci lub wnuki osób pracujących w byłych PGR-ach. Na terenie naszej gminy jako PGR traktowane jest przedsiębiorstwo IGLOOPOL. Gmina Radomyśl Wielki wnioskowała o objecie wsparciem w ramach tego programu 127 uczniów. Nasz wniosek został zaakceptowany i magistrat na ten cel otrzyma kwotę 317.500 zł. Po przeprowadzeniu przetargu okazało się, że laptopy będą kosztowały blisko 303 tys. zł. Taką ofertę złożyła firma SPEEDSERWIS Tomasz Wroński z Lublina.

Zapraszamy po laptopy do czwartku
Informujemy beneficjentów Programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, że laptopy są już wydawane w budynku Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim (ul. Klonowa 2). Należy się po nie zgłosić do 25 sierpnia br. (czwartek) w godzinach 14.00 – 18.00. Odbioru sprzętu może dokonać wyłącznie Wnioskodawca, po okazaniu Dowodu osobistego.

Wsparcie dla rodzin
Celem ogłoszonego przez rząd jesienią ub.r. programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do internetu.

Logotypy

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Radomyśl Wielki

 

23 sierpnia 2022