Droga na Piekiełko zamknięta

Powiększ
Droga na Piekiełko zamknięta
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu wprowadził czasową zmianę w organizacji ruchu polegającą na zamknięciu drogi Wadowice Górne - Zgórsko w miejscowości Zgórsko (na tzw. Piekiełku) w związku z zabezpieczeniem osuwiska na tej trasie powiatowej.

Zamknięcie drogi jest podyktowane troską o bezpieczeństwo jej użytkowników oraz sytuacją związaną z posiadaną ekspertyzą techniczną aktywnego osuwiska i decyzją Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego w Mielcu, nakazującego natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości na w/w odcinku.

23 sierpnia 2022