Więcej wody lepszej jakości

Powiększ
Więcej wody lepszej jakości
We wrześniu zakończyła się rozbudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody Jamy.

 

Na to przedsięwzięcie Gmina Radomyśl Wielki pozyskała 700 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Zakres prac obejmował wymianę pomp pośrednich, rozbudowę układu filtracyjnego o dodatkową baterię czterech filtrów, wykonanie szafy rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją, sterowani, sygnalizacji pracy stacji i przygotowanie hali filtrów. 
Konieczność tej inwestycji wynikła z rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, a także rozwoju gospodarstw hodowlanych w gminie, co powoduje wzrost zapotrzebowania na wodę. Dzięki zrealizowaniu tego przedsięwzięcia znacznie polepszyły się możliwości dostaw wody do celów konsumpcyjnych. Ilość uzdatnianej wody zwiększyła się z 105 m3 do 150 m3 na godzinę.
Prace wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe OTECH Sp. z o.o. z Gorlic. Ich koszt to ponad 1,545 mln zł. 

Tablica informacyjna RFIL

7 października 2022