Unijny projekt zakończony

Powiększ
Unijny projekt zakończony
Gmina Radomyśl Wielki zrealizowała przedsięwzięcie pn. "Budowa placu zabaw w Radomyślu Wielkim (etap II)" mające na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej.

 

Przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim (ul. Klonowa) powstał nowoczesny plac zabaw, zawierający blisko 20 urządzeń. Do dyspozycji dzieci jest zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, statek ze zjeżdżalnią, zjazd linowy tzw. tyrolka, tor przeszkód, ścieżka zdrowia, zestaw piaskowy, zestaw kuchenny, baza wiklinowa w postaci szałasu, tablica edukacyjna „kółko-krzyżyk”, piaskownica z palisady, bujaki sprężynowe, huśtawka ptasie gniazdo i huśtawka podwójna. Nie zabrakło elementów małej architektury w postaci ławeczek i koszy na odpady. Projekt uwzględniał usuwanie barier architektonicznych - dostęp do terenu objętego inwestycją odbywa się bezpośrednio z przyległej drogi i chodnika.

Jedna ze zjeżdżalni.

Na to przedsięwzięcie Urząd Miejski pozyskał środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” (poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”). Dofinansowanie wyniosło: 132,3 tys. zł. Wkład własny gminy:75,6 tys. zł. Całkowity koszt projektu to: 207,9 tys. zł.

Logotypy PROW

21 października 2022