Przed nami duże inwestycje

Powiększ
Przed nami duże inwestycje
W tegorocznym budżecie gminy Radomyśl Wielki zapisano ponad 25 milionów złotych na inwestycje.

 

Przedstawiony przez burmistrza projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim i końcu samej rady.

Prawie 19 mln zł dochodów własnych

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie gminy na 2023 rok to 86 mln zł. Jedną z najważniejszych pozycji stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. W tym roku osiągnąć mają 18,84 mln zł, z czego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych mają wynieść 7,9 mln zł, (373 tys. zł od osób prawnych). Pozostałe znaczące wpływy w tej pozycji gmina notuje z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2,62 mln zł i od osób fizycznych - 1,84 tys. zł, z podatku rolnego od osób fizycznych – 668 tys. zł. Warto dodać, że ujęte w tej pozycji wpływy z opłat od mieszkańców przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi mają wynieść 3,68 mln zł.

Na dochody bieżące składają się też subwencje w kwocie 34,52 mln zł (w tym oświatowa 23,4 mln zł) oraz dotacje celowe i pozyskane środki zewnętrzne 30,18 mln zł. Pozostałe dochody to kwota 2,46 mln zł.

Dużo inwestycji

W planie finansowym na obecny rok wydatki zamknęły się kwotą 93,77 mln. W klasyfikacji budżetowej najwięcej przeznaczono na oświatę i wychowanie, a więc na funkcjonowanie szkół i przedszkoli wraz z inwestycjami i remontami. To kwota 35,7 mln zł.

Na inwestycje w gminnym budżecie przewidziano 25,55 mln zł. Do tego dochodzą jeszcze środki na remonty – 1,17 mln zł. Największe przedsięwzięcia zaplanowane są w drogownictwie. W dziale transport zaplanowano 12,73 mln zł, z czego 11,4 mln zł dotyczy samych tylko wydatków majątkowych.  Największe i najważniejsze zadanie będzie dotyczyć przebudowy 5 km dróg i budowy 2 km chodników w Dąbiu, Radomyślu Wielkim i Janowcu, które kosztować będzie 8,28 mln zł. Na ten projekt gmina pozyskała 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto 1,2 mln samorząd przeznaczył na wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, placów i parkingów. Gmina oprócz realizacji swoich przedsięwzięć zamierza dofinansowywać także inwestycje powiatowe (1 mln zł na drogi i chodniki) oraz wojewódzkie (170 tys. zł na chodnik w Zgórsku).

Kolejne duże inwestycje również będą realizowane dzięki pozyskaniu dofinansowań z Rządowego Funduszu Polski Ład. 3,5 mln zł urząd miejski przeznaczy na budowę sieci wodociągowej do strefy przemysłowej w Podborzu (przy okazji skorzystają na tym działki przewidziane pod budownictwo mieszkaniowe) i budowę zbiornika wody czystej w Partyni/Pniu. Kontynuowana będzie budowa dwóch nowych budynków w rynku w Radomyślu Wielkim za 4,4 mln zł, z czego blisko 4,2 mln zł pochodzić będzie ze środków RFPŁ. Z kolei kosztująca ponad 5 ml zł budowa basenów zewnętrznych w Radomyślu Wielkim to inwestycja, która wsparta zostanie kwotą 4,5 mln zł z RFPŁ. Przeprowadzone zostaną także modernizacje szkół w Dąbrówce Wisłockiej, Dulczy Małej, Podborzu i Żarówce za ok. 1,6 mln zł.

Cała uchwała budżetowa dostępna jest: tutaj.

8 lutego 2023