Kolejne drogi do asfaltowania

Powiększ
Kolejne drogi do asfaltowania
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim rozstrzygnął przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych. W sumie zmodernizowane zostanie ponad 2 km dróg.

 

Wykonawcą przedsięwzięcia zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Mielcu, które zaoferowało kwotę 1,07 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych:

a) droga gminna Ruda – Zastawie na długości 300 mb;

b) droga gminna Ruda – na P. Midurę (dz. 3759) na długości 370 mb;

c) droga gminna w Radomyślu Wielkim dz. 1317 (droga wewnętrzna o pow. 247 m2);

d) droga gminna ulica Cicha w Dulczy Wielkiej na długości 411 mb;

e) droga gminna Podborze - Cegielnia na długości 300 mb

f) droga gminna Dulcza Mała w kierunku Cmentarza, na długości 784 mb;

W ramach robót wykończeniowych utwardzone zostaną pobocza kruszywem wraz z mechanicznym zagęszczeniem.

Dodajmy, że Urząd Miejski realizuje już obecnie zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład dotyczące poprawy gminnej infrastruktury drogowej. Dzięki temu odnowione zostanie blisko 5 km dróg i powstanie 2 km chodników. Więcej: kliknij tutaj.

16 marca 2023