Co z funduszu sołeckiego?

Powiększ
Co z funduszu sołeckiego?
W tegorocznym budżecie Gminy Radomyśl Wielki przewidziano 610 119,73 zł na zadania w ramach funduszu sołeckiego.

 

Do poszczególnych sołectw trafiły następujące kwoty: 55938,40 zł (Dąbie, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Partynia, Ruda, Zdziarzec i Żarówka), 52302,40 zł - Janowiec, 50288,62 zł - Podborze, 47939,21 zł - Dąbrówka Wisłocka, 38933,13 zł - Zgórsko i 29087,97 zł - Pień. Poniżej przedstawiamy na jakie przedsięwzięcia trafią te środki.

 Nazwa

 sołectwa

Nazwa przedsięwzięcia

Plan

 Dąbie

 Koszenie i utrzymanie terenów zielonych

 2.938,40

 

 Asfaltowanie drogi gminnej Dąbie-Zagrody

 Utwardzanie dróg gminnych kruszywem

 Zakup stołu do budynku OSP

 30.000

 18.000

 5.000

 Dąbrówka  Wisłocka

 Wykonanie projektu zbiornika retencyjnego

 Remont i utrzymanie dróg gminnych

 Asfaltowanie dróg gminnych, utwardzenie parkingu OSP

 Remont centralnego ogrzewania w budynku OSP (wymiana grzejników)

 Renowacja płyty boiska sportowego     

 10.000

 11.000

 8.939,21

 

 8.000

 

 10.000

 Dulcza Mała

 Naprawa dróg gminnych kamienistych i żużlowych

 Asfaltowanie drogi gminnej

 Kontynuacja budowy parkingu przy drodze gminnej

 Koszenie terenów zielonych mienia komunalnego

 16.000

 12.000

 26.000

 

 1.938,40

Dulcza  Wielka

 Asfaltowanie dróg gminnych

 Utrzymanie dróg gminnych

 Utwardzanie placu przy stadionie

 Wykonanie instalacji CO w budynku OSP

 Utrzymanie gminnych terenów zielonych        

 20.000

 20.938,40

 5.000

 5.000

5.000

 Janowiec

 Asfaltowanie dróg gminnych

 Remont dróg gminnych kamienistych

 Projekt chodnika w kierunku Patryja - Żarówka

 Remont i doposażenie budynku OSP

 Utrzymanie gminnych terenów zielonych

 Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek majtkowy)         

 18.000

 13.302,40

 4.000

 2.000

 3.000

1 2.000

 Partynia

 Budowa chodnika od skrzyżowania w kierunku Schabowca

 Asfaltowanie  dróg gminnych w Partyni

 Projekt parkingu obok SP wzdłuż drogi

 Remont dróg gminnych kruszywem i utrzymanie rowów  przydrożnych

 Podwyższenie siatki na boisku sportowym od strony drogi

 Integracja rodzinna - rajd rowerowy Podborze - Partynia -Schabowiec

 17.000

 20.000

 5.000

 9.000

 2.938,40

 2.000

 

 Pień

 Odmulanie rowów przy drodze gminnej

 Utrzymanie dróg gminnych (kamień) 

 Asfaltowanie drogi gminnej

 Renowacja płyty boiska sportowego     

 9.087,97

 3.000

 7.000

 10.000

 Podborze

 Remont dróg gminnych

 Rodzinny rajd rowerowy na nowo powstałej ścieżce rowerowej Podborze-Schabowiec

 Zakup szafek na bojowe mundury strażackie do budynku OSP

 Koszenie terenów zielonych mienia komunalnego

 Zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego na powstałym placu zabaw

 Malowanie pomieszczeń budynku LZS

10.000

2.000

6.000

9.000

20.288,62

3.000

Ruda

 Asfaltowanie dróg gminnych

 Remonty dróg gminnych

 Odnowienie (remont) elewacji budynku OSP

 Koszenie i utrzymanie  terenów mienia komunalnego         

 

22.938

25.000

5.000

3.000

 

 Zdziarzec

 Wykonanie barierki przy schodach w WDK

 Koszenie i utrzymanie gminnych terenów zielonych         

 Zakup i montaż  lampy solarnej na drodze w kierunku cmentarza (wydatek majątkowy)

U regulowanie stanu prawnego i remont drogi w kierunku ul. Zacisznej w Radomyślu Wlk.        

8.000

3.000

15.000

29.938,40

 Zgórsko

 Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych kamieniem

 Asfaltowanie dróg gminnych

 Koszenie i utrzymanie zieleni na terenach gminnych     

 7.000

 10.000

 5.000

 

 Upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży

 Projekt kompleksu sportowo-kulturalnego na stadionie w Zgórsku (wydatek majątkowy)

 5.000

 11.933,13

 Żarówka

 Utwardzenie terenu pomiędzy budynkiem OSP a kościołem

 Odmulanie rowów przydrożnych

 Remont dróg gminnych

 Renowacja basenu strażackiego i jego ogrodzenia

 15.000

 10.000

 15.938,40

 15.000

                                             Ogółem

 610.119,73

 

24 marca 2023