Zamknięcie drogi Dąbie-Zagrody

Powiększ
Zamknięcie drogi Dąbie-Zagrody
Trwa przebudowa drogi gminnej Dąbie - Zagrody - Ruda polegająca na budowie chodnika na odcinku blisko 1km oraz na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni o dług. prawie 3 km.

 

W związku z tym Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. z siedzibą w Dębicy jako Wwkonawca zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki" zawiadamia, że w wyniku konieczności wymiany przepustu w dniu 29 marca br. nastąpi całkowite zamknięcie drogi w Dąbiu (Zagrody), w godz. od 8:00-14:00. Objazd: zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu - zamieszczamy poniżej:

Plan objazdu w związku robotami na drodze Dąbie-Zagrody

Zakres inwestycji
Przypomnijmy, że Urząd Miejski realizuje obecnie zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie niemal 5 mln zł, dotyczące poprawy gminnej infrastruktury drogowej. 
Cała inwestycja obejmuje przebudowę pięciu dróg gminnych o łącznej długości nawierzchni jezdni 4,86 km metrów wraz z odcinkową budową chodników na odcinku 1676 m i przebudową dwóch odcinków chodników o łącznej długości 374 m. W ramach inwestycji na jezdniach zostanie położony beton asfaltowy. Poprawione zostanie także odwodnienie dróg poprzez udrożnienie istniejących przepustów drogowych bądź odmulenie rowów, bądź budowę kanalizacji burzowej. 

Które drogi?
Cała inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych:
- Dąbie - Zagrody - Ruda polegającą na budowie chodnika w jej pasie drogowym na odcinku 960 m oraz na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni tej drogi na odcinku o długości 2925 m;
- Dulcza Wielka - Janowiec - Bielizny na odcinku o długości 1350 m, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej;
- ul. Sobieskiego, ul. Sucharskiego i ul. Zawadzkiego na Osiedlu Kościuszki w Radomyślu Wielkim, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku łącznym 584 m wraz z budową 716 m nowych chodników i przebudową dwóch odcinków chodników o łącznej długości 374 m.

Wykonawca ma czas na realizację całego zakresu zadania do 7 października br.

Wartość inwestycji po przetargu: 8,393 mln zł

Wartość dofinansowania: 4,997 mln zł

Wkład własny: 3,396 mln zł.

28 marca 2023