Cztery szkoły do modernizacji

Powiększ
Cztery szkoły do modernizacji
Gmina Radomyśl Wielki podpisała umowy dotyczące modernizacji czterech szkół podstawowych. To zadanie w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, skierowanej do gmin popegeerowskich.

Przedsięwzięcie dotyczy podstawówek w Dulczy Małej, Żarówce, Dąbrówce Wisłockiej i Podborzu. - Na edukację nigdy nie żałowaliśmy pieniędzy. Pozyskane środki pozwolą nam na kolejne inwestycje w bazę oświatową. To cieszy, tym bardziej, że przedstawiciele społeczności lokalnych zgłaszali potrzebę realizacji tych zadań – powiedział burmistrz Józef Rybiński.

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim rozstrzygnął już przetarg na modernizację szkół i 25 kwietnia podpisał umowy z wykonawcami robót, które potrwają do 25 października br.

Nadbudowa

W Żarówce dojdzie do przebudowy szkoły podstawowej. Przedmiotem zadania jest bowiem nadbudowa dodatkowego piętra nad pomieszczeniem przedszkola oraz wymiana stropodachów pokrytych papą na dachy dwuspadowe kryte blachą. Wykonane zostaną nowe konstrukcje drewnianych dachów, wraz z pokryciem i obróbkami, rynnami oraz związane z nim nadbudowy ścian, wieńce i niezbędne docieplenia.

Odnowiony dach

Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Dulczy Małej polegać będzie na wymianie skorodowanego pokrycia dachowego wraz z rynnami i obróbkami blacharskimi na nowe. Istniejąca konstrukcja dachowa zostanie oczyszczona i zabezpieczona preparatami ognioochronnymi i grzybobójczymi. Wykonana zostanie także nowa instalacja odgromowa. Docieplony zostanie także stropodach.

Prace przy obu szkołach wykona Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy z m. Kosowy za kwotę 1.428.798,29 zł.

Nowe elewacje

Natomiast przedmiotem zadania w Szkole Podstawowej w Podborzu i Dąbrówce Wisłockiej jest naprawa istniejącej elewacji na budynku, która polega na oczyszczeniu, dodatkowym kołkowaniu elewacji i wstrzyknięciu piany w miejscach odspojenia styropianu od ściany, oraz wykonaniu nowej warstwy zbrojonej z siatki i kleju i wykonaniem nowego tynku silikatowego. Dodatkowo w Dąbrówce zostanie oczyszczone i pomalowana podbitka oraz wymieniona instalacja odwodnienia z rynien dachowych. Te roboty przeprowadzi Zakład Remontowo Budowlany MALBUD Józef Dolot z Mielca. Będą kosztować 246.762,35 zł.

Przypomnijmy, że na to zadanie Urząd Miejski w Radomyśl Wielkim pozyskała blisko 1,6 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach edycji trzeciej dotyczącej terenów po byłych PGR-ach.

Kwota promesy: 1.597.400,00 zł

Środki własne: 78.160,64 zł (procent wartości inwestycji: 4,66%)

Całkowita kwota inwestycji: 1.675.560,64 zł

Planowana data zakończenia inwestycji 25.10.2023

25 kwietnia 2023