Szansa na izbę pamięci lub muzeum

Powiększ
Szansa na izbę pamięci lub muzeum
W starej rzeźni przy ulicy Armii Krajowej w Radomyślu Wielkim może powstać Muzeum lub Izba Pamięci Tradycji Lokalnych.

 

- Planowane przedsięwzięcie jest odpowiedzią na potrzebę wyremontowania i zagospodarowania istniejącego budynku, jak również potrzebę funkcjonowania takiej instytucji w naszym lokalnym środowisku – mówi burmistrz Józef Rybiński.

Ocalić od zapomnienia

Okazjonalnie organizowane wystawy czy stoiska np. promujące lokalne dziedzictwo kulturowe, tego związanego z wsią, rolnictwem, przetwórstwem, ale też historią Radomyśla Wielkiego i okolic cieszą się sporym zainteresowaniem. Istnieje również realne zagrożenie utraty zgromadzonych zasobów dziedzictwa lokalnego. Poprzez działalność muzeum lub izby pamięci będzie można temu zapobiec, a jednocześnie promować, rozpowszechnić lokalne tradycje rolnicze, gospodarcze i historyczne, ale także rękodzielnicze i artystyczne.

Wizualizacja planowanego nowego budynku.

Wizualizacja planowanego, nowego budynku.

W zależności od możliwości finansowych Gminy, w tym od możliwości skorzystania i pozyskania środków zewnętrznych, istniejący budynek starej rzeźni zostałby poddany renowacji oraz ewentualnej przebudowie i rozbudowie. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zgodzili się na sfinansowanie prac projektowych tego obiektu.

Wizualizacja połączenia budynku starej rzeźni z planowanym nowym budynkiem

Wizualizacja połączenia budynku starej rzeźni z planowanym nowym budynkiem.

Rolnicza tradycja

Wstępne koncepcje mówią wydzieleniu w muzeum trzech części. Byłaby to izba prezentująca dawne narzędzia rolnicze, kowalskie i ciesielskie wykorzystywane przez mieszkańców gminy w dawnych czasach. Byłby to oryginalny sprzęt używany przez rolników z naszych terenów, wykorzystywany przy pracach polowych, m.in. podczas żniw – sierpy, kosy, kosiarki, ale też np. uprzęże, chomąta, drewniane brony, pługi, młynki, itp.

- narzędzia kowalskie, np. miechy, imadła, młoty, wybijaki;

- narzędzia ciesielskie, np. strugi, piły, dutka, heble;

- wyroby z wikliny, które nadal są produkowane na tym terenie i używane w gospodarstwach.

Historia zagłębia wędliniarskiego

Druga część poświęcona byłaby historii gospodarczej, poprzez m.in. ukazanie historycznej roli, jaką spełniali np. lokalni producenci bydła i trzody chlewnej, a także masarze i wędliniarze, których działalność doprowadziła do ukształtowania na terenie Gminy Radomyśl Wielki „zagłębia wędliniarskiego” Podkarpacia. Zakłady wchodzące w jego skład bazując na tych historycznych uwarunkowaniach i korzystając z dorobku poprzednich pokoleń produkują wyroby oparte na starych recepturach, których część już może pochwalić się wpisem na listę produktów tradycyjnych. W muzeum planowane jest utworzenie sali poświęconej lokalnemu wędliniarstwu, np. z pokazaniem starych wędzarni.

Udział w ważnych wydarzeniach

Równie ważny jest aspekt historii lokalnej i tradycji historycznych, jak chociażby udziału mieszkańców miasteczka i okolicznych wsi w obronie Ojczyzny. Związany z tymi terenami był m.in. Hetman Wielki Koronny Mikołaj Mielecki, który wziął udział w moskiewskiej kampanii połockiej i zdobył twierdzę Sokal, Jan Zbigniew Ossoliński - wojewoda podlaski i sandomierski, który podczas wojny moskiewskiej wystawił własny poczet i walczył pod Połockiem, Wielkimi Łukami i Pskowem. Byli też uczestnicy bitwy pod Wiedniem, Powstania Styczniowego, Legioniści Piłsudskiego, żołnierze wojny polsko - bolszewickiej, wojny obronnej 1939 r. i innych kampanii II wojny światowej. Stąd potrzeba sali, na której można by pokazać dokumenty i eksponaty związane z tą tematyką.

13 czerwca 2023