Droga jak nowa

Powiększ
Droga jak nowa
Blisko 9,5 km przebudowanej drogi, prawie 3,7 km nowych chodników i ponad 2,7 km odnowionych oraz przebudowany most to efekt prac, które przez ostatnie trzy lata miały miejsce w Dulczy Wielkiej i Żarówce na drodze powiatowej. Ich koszt to ponad 21,3 mln zł. 19 czerwca miało miejsce uroczyste i oficjalne przekazanie do użytku tej inwestycji.

 

W uroczystości, która odbyła się przy remizie w Żarówce wzięli udział mieleccy parlamentarzyści, władze powiatu i naszej gminy oraz okoliczni mieszkańcy. O tym, jak ważne było to przedsięwzięcie dla lokalnej społeczności, ale nie tylko, niech świadczy fakt, że mieszkańcy w spontaniczny sposób sami podziękowali przedstawicielowi rządu wicewojewodzie Radosławowi Wiatrowi, przekazując mu bukiet kwiatów.

O okolicznościach potrzeby realizacji tej inwestycji mówił starosta Stanisław Lonczak. - Okoliczni mieszkańcy i kierowcy czekali na odnowienie tej popękanej i podziurawionej drogi oraz na poprawę bezpieczeństwa ponad 10 lat. W czasie budowy autostrady w rejonie Dębicy i Ropczyc była ona wykorzystywana, jako nieformalny skrót, kierowcy ciężarówek zyskiwali nawet 60-70 km. Bardzo często ignorowali więc zakazy i ograniczenia dopuszczalnego tonażu. Nie powstrzymały ich nawet wzmożone patrole policji. W ten sposób droga została zniszczona i wymagała modernizacji - mówił włodarz powiatu. - W końcu została poddana gruntownej przebudowie, niemniej trzeba było ją budować niemal od podstaw. Było to możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład. Dziękuję za okazane wspracie posłom Zbigniewowi Chmielowcowi i Fryderykowi Kapinosowi. Dziękuję również władzom gminy za współfinansowanie tej inwestycji, jak zreszto i innych naszych przedsięwzięcieć drogowych - dodał. 

- Dziś dużo dziękujemy, ale rzeczywiście trzeba podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do przebudowy tej drogi. Jak widzimy służy ona nie tylko naszym mieszkańcom, bo choćby przed chwilą przejeżdżały samochody na rejestracjach kieleckich, bydgoskich, a nawet gdańskich. Ta droga ma nie tylko znaczenie lokalne, ale służy kierowcom jako skrót do autostrady - podsumował burmistrz Józef Rybiński.

O podziękowaniach dla rządu polskiego, władz powiatu i gminy nie zapomnieli również sołtysi Dulczy Wielkiej i Żarówki.

Gmina Radomyśl Wielki na realizację tej inwestycji przekazała ze swojego budżetu ponad 1,5 mln zł.

Przebudowę drogi zrealizowano w dwóch etapach. Poniżej zestawienie pokazuje poniesione nakłady inwestycyjne, jak też wykonany zakres prac.

ETAP I - 2021 r.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179R klasy "L" - lokalnej Dulcza Wielka - Żarówka - Stara Jastrząbka w km 4+436,00 ÷ 5+150,00 w m. Dulcza Wielka oraz w km 5+168,00 ÷ 6+904,00 w m. Żarówka"

Wykonawca:
Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika – Lider; PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza – Partner

Wartość: 3.566.684,39 zł, w tym:
Powiat Mielecki: 2.800.684,39 zł, z czego RFIL: 2.800.000 zł
Gmina Radomyśl Wielki: 766.000 zł

Długość: 2,45 km
Długość w m. Dulcza Wielka: 0,714 km
Długość w m. Żarówka: 1,736 km

Przebudowa drogi polegała na:
- poszerzeniu jezdni o szerokości 5,0m do szerokości 5,5 – 6,0m
- budowie chodników w miejscach brakujących na długości:
Dulcza Wielka: 0,235 km
Żarówka: 0,3 km
Suma: 0,535 km
- przebudowie istniejących chodników
Żarówka: 0,335 km
- przebudowie odwodnienia (m. in przebudowa zjazdów i przepustów pod drogą, odmulenie rowów, ułożenie korytek ściekowych)

ETAP II 2022-23
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179R w km 0+000 – 3+590 i w km 6+904 – 10+232,00 w m. Dulcza Wielka i Żarówka w gm. Radomyśl Wielki z przebudową mostu na potoku Jamnica”

Wykonawca: PDM S.A. Dębica

Wartość: 17.782.230,98 zł, w tym
Powiat: 3.757.880,98 zł
Polski Ład: 13.274.350,00 zł
Gmina Radomyśl Wielki: 750.000,00 zł

Most w m. Żarówka: 1 798 393,15 zł
Roboty drogowe: 15.9833.837,83 zł
Długość całkowita: 6,918 km
Długość w m. Dulcza Wielka: 3,59 km
Długość w m. Żarówka: 3,328 km

Przebudowa drogi polegała na:
- poszerzeniu jezdni o szerokości 5 m do szer. 5,5 - 6,m
- budowie chodników w miejscach brakujących na długości:
Dulcza Wielka:1,53 km
Żarówka: 1,6 km
Suma: 3,13 km
- przebudowie istniejących chodników
Dulcza Wielka: 1,88 km
Żarówka: 0,5 km
Suma: 2,38 km
- przebudowie odwodnienia (m. in. przebudowa zjazdów i przepustów pod drogą, odmulenie rowów, ułożenie korytek ściekowych).

FOTORELACJA - kliknij tutaj.

 

20 czerwca 2023