Gmina z unijnym dofinansowaniem na drogę

Powiększ
Gmina z unijnym dofinansowaniem na drogę
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim otrzyma ok. 440 tys. zł złotych na przebudowę ul. Rolnej w Radomyślu Wielkim.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 22 sierpnia br. podjął uchwałę nr 517/10873/23 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Na liście znalazło się 81 wniosków, z czego objętych dofinansowaniem póki co jest 56. W czołówce zatwierdzonych zadań znalazł się projekt złożony przez pracowników Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (tylko pięć wniosków otrzymało więcej punktów). Złożony wniosek dotyczy pierwszego etapu przebudowy drogi gminnej nr 103 552R, czyli ul. Rolnej w Radomyślu Wielkim.
Wedle kosztorysu inwestorskiego zadanie to ma kosztować ok.680 tys. zł. Dofinansowanie ze środków unijnych może wynieść 439 925 zł.
Najprawdopodobniej we wrześniu władze gminy podpiszą umowę na dofinansowanie z zarządem województwa. Bardzo możliwe, że przetarg na wykonanie przebudowy zostanie ogłoszony  jeszcze w tym roku. Natomiast wykonanie robót będzie miało miejsce w pierwszej połowie przyszłego roku.

Logotypy PROW 2014-20

24 sierpnia 2023