Sala jak nowa

Powiększ
Sala jak nowa
Gmina Radomyśl Wielki zmodernizowała salę w budynku przy ul. Matuli 3 w Radomyślu Wielkim. Będzie to nowe miejsce rekreacji.

 

Roboty wykonane zostały w części, która w przeszłości była wykorzystywana jako sala obrad Rady Miejskiej, a później nie ma stałej funkcji. Ostatnio składano tam dary dla potrzebujących na Ukrainie. Natomiast teraz po zrealizowaniu projektu będzie pełniła funkcje rekreacyjne i społeczno – kulturalne, np. do uprawiania fitnessu czy jako miejsca spotkań i gier.

Zakres prac obejmował: demontaż opraw oświetleniowych, włączników i gniazd elektrycznych, boazerii ściennej, drzwi z ościeżnicą pomiędzy salą i korytarzem, drzwi zewnętrznych oraz parapetów. W ramach robót uzupełniono tynki, zamontowano drzwi wewnętrzne z ościeżnicą, drzwi aluminiowe zewnętrzne ciepłe z naświetlem, nowe parapety. Ściany zyskały nową gładź gipsową, zostały zagruntowane i pomalowane, a do wysokości 150 cm polakierowane lakierem wodnym. Wypoziomowano posadzkę i położono na niej odpowiednie pod obecną funkcję panele winylowe. Zamontowano również nowoczesne lampy ledowe energooszczędne, lustra na potrzeby zajęć z fitnessu, a także żaluzje aluminiowe poziome.

Na zadanie pn. „Modernizacja sali w budynku w Radomyślu Wielkim na potrzeby rekreacji” Gmina pozyskała 37.628 zł w ramach LGD PROWENT. Zadanie to realizowano w ramach wsparcia poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20.

Wykonawcą robót, które kosztowały 59.136,20 zł, była Firma Budowlana Pleb-Bud z Radomyśla Wielkiego.

Logotypy.

6 października 2023