Są pieniądze na poprawę bezpieczeństwa

Powiększ
Są pieniądze na poprawę bezpieczeństwa
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim pozyskał blisko 720 tys. zł na budowę dróg dla pieszych i przejścia dla pieszych w Pniu. Środki te pochodzić będą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę chodników przy drodze gminnej Wólka Plebańska - Pień nr 103 552R w miejscowościach Partynia i Pień, które będą kontynuacją istniejących już chodników oraz budowę przejścia dla pieszych na tymże trakcie w Pniu. Roboty planowane są na pierwsze półrocze przyszłego roku.

Ponad 800 metrów

Pierwszy odcinek chodnika do wykonania znajduje się w Partyni/Pniu od przepompowni w stronę kościółka (po prawej stronie drogi). Będzie miał 2 metry szerokości i 642 m długości.  Wykonany zostanie z 6 centymetrowej kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwie ulepszonego podłoża. Drugi odcinek drogi dla pieszych (163 m) będzie budowany w Pniu w kierunku Jam. Zostanie wykonany w podobnej technologii jak pierwszy.

Będzie przejście dla pieszych

Na drodze gminnej nr 103552R w Pniu zachodzi konieczność wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 103677R na odcinku uczęszczanym przez pieszych, w szczególności przez dzieci i młodzież, jako dojście do budynków użyteczności publicznej tj. Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Szkoły Specjalnej w Pniu oraz remizy OSP, stadionu piłkarskiego i obiektów sakralnych. Przed przejściem dla pieszych na chodniku zostanie zastosowana tzw. nawierzchnia dotykowa w kolorze żółtym. Wykonane zostanie też oświetlenie uliczne nad przejściem.

9 października 2023