Nowy sprzęt w OSP Janowiec

Powiększ
Nowy sprzęt w OSP Janowiec
Dzięki dofinansowaniu z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu trafił nowy sprzęt ratowniczy.

W ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych (Część 2 - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych) na realizację zadania pod nazwą "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janowiec celem zwiększenia potencjału technicznego" jednostka z Janowca otrzymała 11000 zł. Dzieki tym środkom druhowie będą mieli do dyspozycji trzy nowe komplety ubrań specjalnych, trzy pary butów gumowych i rękawic bojowych oraz komplet dysków sygnalizacyjnych.

Jednostka otrzymała również wsparcie finansowe z Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska. Dzięki darowiźnie z Lasów Państwowych oraz środkom Gminy Radomyśl Wielki udało pozyskać się następujący sprzęt:
-zbiornik brezentowy o pojemności 2500l,
-nalewaki w75 do w/w zbiornika,
-hydronetka plecakowa.

Do jednostki trafił też specjalistyczny kombinezon ochronny. Jego zakup był możliwy dzięki wsparciu mieszkańców miejscowości. Nowy kombinezon ochronny zastąpi stare, w pewnym stopniu, uszkodzone już ubranie. Tym samym zapewni bezpieczeństwo przy neutralizacji zagrożenia związanego z udziałem w akcjach dotyczących usuwania rojów lub gniazd owadów błonkoskrzyłowych.

26 października 2023