Kolejne drogi z lepszą nawierzchnią

Powiększ
Kolejne drogi z lepszą nawierzchnią
Gmina Radomyśl Wielki jest w trakcie modernizacji kolejnych dróg. Roboty są już na ukończeniu.

 

W sierpniu Urząd Miejski ogłosił przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Radomyśl Wielki o łącznej długości 2,6 km. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Mielca. Koszt robót wyniesie 1 621 688,30 zł.

Zakres zamówienia dotyczy przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zgórsko obok agronomówki na dł. 260 m; Dąbrówka Wisłocka za kościołem na dł. 95 m i ul. Św. Jana w Dulczy Wielkiej na dł. 300 m. Wykonane zostały tam roboty ziemne i odwodnieniowe, podbudowa z kruszywa gr. 15 i 20 cm po zagęszczeniu, nawierzchnia z warstw wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.

Ponadto nowe dywaniki asfaltowe pojawiły się na drogach gminnych:

a) Ruda – Zastawie na długości 500 m;

b) Partynia-Schabowiec na dł. 512m;

c) Dąbie Zarzecze na dł. 220 m;

d) Janowiec na Patryję na dł. 300 m;

e) ul. Harcerska w Radomyślu Wielkim (w kierunku stadionu) na dł. 186 m;

f) ul. Rolna w Radomyślu Wielkim (koło kościółka) na dł. 210 m.

Nawierzchnie asfaltowe zostały już wykonane. Wszystkie zadania obejmują również zakres robót wykończeniowych tj. utwardzenie poboczy kruszywem z mechanicznym zagęszczeniem, co ma nastąpić w najbliższych dniach.

28 listopada 2023