Odnowione szkoły

Powiększ
Odnowione szkoły
Zakończyła się realizacja projektu modernizacji czterech szkół podstawowych. To zadanie w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, skierowanej do gmin popegeerowskich.

 

Przedsięwzięcie dotyczyło podstawówek w Dulczy Małej, Żarówce, Dąbrówce Wisłockiej i Podborzu.

Nadbudowa i dachy

W Żarówce doszło do przebudowy szkoły podstawowej. Nadbudowano dodatkowe piętro nad pomieszczeniem przedszkola oraz wybudowano dach nad dotychczasowymi stropodachami. Wykonano niezbędne docieplenia i odnowiono elewację. Modernizacja budynku podstawówki w Dulczy Małej polegała na wymianie skorodowanego pokrycia dachowego wraz z rynnami i obróbkami blacharskimi na nowe. Docieplony został strop i wykonana nowa instalacja odgromowa. Prace w obu szkołach prowadził ZRB Roman Olszowy z m. Kosowy za kwotę ok. 1,431 mln zł.

Zmiany elewacji

Natomiast w placówkach w Podborzu i Dąbrówce Wisłockiej odnowiono dotychczasowe elewacje budynków. Prace polegały na oczyszczeniu, dodatkowym kołkowaniu i wstrzyknięciu piany w miejscach odspojenia styropianu od ściany, oraz wykonaniu nowej warstwy zbrojonej z siatki i kleju oraz wykonaniem nowego tynku silikatowego. Dodatkowo w Dąbrówce została oczyszczona i pomalowana podbitka oraz wymieniona instalacja odwodnienia z rynien. Te roboty kosztowały ok. 253 tys. zł, a wykonał je ZRB MALBUD Józef Dolot z Mielca.

Tablica informująca o projekcie Modernizacja budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Radomyśl Wielki

Przypomnijmy, że na to zadanie Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim pozyskał blisko 1,6 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS w ramach edycji trzeciej dotyczącej terenów po byłych PGR-ach.

Całkowita wartość inwestycji: 1.684.140,46 zł

Kwota dofinansowania: 1.597.400 zł

Środki własne: 86.740,46 zł

8 grudnia 2023