Bliżej sali sportowej w Partyni

Powiększ
Bliżej sali sportowej w Partyni
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim pozyskał dofinansowanie w ramach programu wieloletniego Olimpia na budowę sali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Partyni.

Celem programu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej dla dzieci. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.

Gmina Radomyśl Wielki ma otrzymać milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych na inwestycję polegającą na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Partyni.

Projekt ma na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Partyni, która równocześnie będzie służyła lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również umożliwiała współzawodnictwo sportowe.

Przedmiotem wniosku jest budowa sali sportowej o lekkiej konstrukcji. W ramach projektu zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 24m x 12m o nawierzchni poliuretanowej z zadaszeniem łukowym o konstrukcji drewnianej. Sala zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt i wyposażenie sportowe. Hala będzie wyposażona w system grzewczy z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury znajdującej się w budynku szkoły. Wykonana zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna. Projektowana hala i zaplecze sanitarno-szatniowe będzie połączone funkcjonalnie z budynkiem szkoły poprzez łącznik. Obiekt będzie posiadał również mobilną strzelnicę laserową (wirtualna) na 4 stanowiska strzeleckie. Zadanie przewidziane jest do realizacji na 2025 rok.

21 grudnia 2023