Dużych inwestycji nie zabraknie

Powiększ
Dużych inwestycji nie zabraknie
W tegorocznym budżecie Gminy Radomyśl Wielki zapisano ponad 23 miliony złotych na inwestycje i remonty.

 

Przedstawiony przez burmistrza projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim i końcu samej rady.

 Ponad 22 mln zł dochodów własnych

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie gminy na 2023 rok to 93,82 mln zł. Jedną z najważniejszych pozycji stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. W tym roku osiągnąć mają 22,6 mln zł, z czego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych mają wynieść 10,94 mln zł, (366 tys. zł od osób prawnych). Pozostałe znaczące wpływy w tej pozycji gmina notuje z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3 mln zł i od osób fizycznych – 2,15 tys. zł, z podatku rolnego od osób fizycznych – 510 tys. zł. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych ma przynieść budżetowi 508 tys. zł, a od osób prawnych 226 tys. zł. Warto dodać, że ujęte w tej pozycji wpływy z opłat od mieszkańców przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi mają wynieść 3,75 mln zł.

Na dochody bieżące składają się też subwencje w kwocie 44,08 mln zł (w tym oświatowa 28,91 mln zł) oraz dotacje celowe i pozyskane środki zewnętrzne 25,46 mln zł. Gospodarka mieszkaniowa ma przynieść 722 tys. zł, a inne dochody 950 tys. zł.

Wydatki

W planie finansowym na obecny rok wydatki zamknęły się kwotą 101 mln zł. W klasyfikacji budżetowej najwięcej przeznaczono na oświatę i wychowanie, a więc na funkcjonowanie szkół i przedszkoli wraz z inwestycjami i remontami. To kwota 43,86 mln zł. Kolejne pozycje to rodzina (12,2 mln zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,1 mln zł), oraz transport i łączność (9,1 mln zł).

Inwestycje kanalizacyjne

Na inwestycje w gminnym budżecie przewidziano 22,06 mln zł. Do tego dochodzą jeszcze środki na remonty – 1,22 mln zł. Największe przedsięwzięcia będą realizowane przy udziale środków pozyskanych z RF Polski Ład: PIS. I tak najdroższą inwestycją będzie budowa sieci kanalizacyjnej w Dulczy Wielkiej i Żarówce budowa oczyszczalni ścieków w Radomyślu Wlk. i rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Partyni. Tylko w tym roku trzeba będzie wydać na to zadanie 3,86 mln zł, a będzie ono kontynuowane także w 2025 (całkowity koszt ok. 7 mln zł). Do tego dojdzie też budowa oczyszczalni ścieków w Rudzie (1,1 mln zł).

Kolejne drogi

Sporo inwestycji czeka nas w drogownictwie. Największą będzie „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki" przy udziale środków z Polskiego Ładu. Zadanie, które kosztować ma ok. 2,2 mln zł, realizowane będzie w miejscowościach: Dulcza Mała, Dulcza Wielka (ul. Podlesie) Żarówka, Janowiec („Za stadionem”), Radomyśl Wielki (ul. Bławatkowa), Partynia – Schabowiec. Z kolei „Budowa dróg dla pieszych w miejscowościach Partynia i Pień przy drodze gminnej Nr 103552R oraz przejścia dla pieszych w Pniu to koszt 1,2 mln zł (w tym RFRD 719.5 tys. zł). Na dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu mieleckiego na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg powiatowych i budowy przy nich chodników na terenie gminy radomyski samorząd przeznaczy milion złotych. Przebudowa ul. Rolnej to koszt 700 tys. zł. z czego 440 tys. zł będzie pochodzić z PROW. Ponadto wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg i parkingów w miejscowościach: Ruda, Partynia, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Dąbrówka Wisłocka i Zdziarzec to 600 tys. zł. Połowę mniej przeznaczono na budowę chodników przy drogach gminnych.

Pozostałe ważne zadania

Inne ponad milionowe inwestycje to przebudowa budynku byłej rzeźni w Radomyślu Wielkim na potrzeby Izby Pamięci (1,9 mln zł) i zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (1,5 mln zł). Gmina planuje także utworzenie żłobka  (940 tys. zł) oraz przekaże dotacje pozyskane w ramach RF Polski Ład:PIS (ok. 970 tys. zł) na ochronę zabytków.

Cała uchwała budżetowa dostępna jest: tutaj.

12 stycznia 2024