Przebudowa w Podborzu

Powiększ
Przebudowa w Podborzu
Powiat Mielecki rozpoczął już przebudowę mostu na Potoku Zgórskim w Podborzu. Most będzie podniesiony o 1,3 m w porównaniu ze starym mostem.

 

Prace obejmują m.in.: rozbiórkę istniejącego mostu i nawierzchni drogi na dojazdach, wykonanie rozkopów za przyczółkami, wykonanie fundamentów palowych, wykonanie korpusów przyczółków i podpór.  Ponadto wykonany na być m.in. ustrój nośny z belek sprężonych, ułożenie izolacji płyty pomostu, montaż barieroporęczy, ułożenie warstw bitumicznych na moście i dojazdach, wykonanie umocnień w obrębie profilowania koryta rzeki w obrębie obiektu wraz ze stożkami. 
Obecnie ten odcinek drogi do odwołania jest nieprzejezdny. Ruch samochodowy odbywa się wyznaczonym objazdem. Przejście dla pieszych jest możliwe tymczasową kładką. O terminie przywrócenia stałej organizacji ruchu wykonawca powiadomi po zakończeniu robót. Wstępne prognozy przewidują, że most może być gotowy pod koniec czerwca br. 

25 marca 2024