Taniej za śmieci

Powiększ
Taniej za śmieci
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim radni podjęli uchwałę w sprawie obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

Przegłosowana obniżka ceny wywozu śmieci od mieszkańców gminy Radomyśl Wielki wejdzie w życie 1 lipca br.

Stawka opłaty została obniżona o 3 zł i będzie wynosić 16 zł za osobę dla tych mieszkańców, którzy całość bioodpadów zagospodarowują w przydomowym kompostowniku i 20 zł dla pozostałych mieszkańców gminy (którzy nie kompostują bioodpadów). Obniżenie stawki jest możliwe dzięki korzystnej ofercie złożonej w  ostatnim przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, jak i oszczędności z poprzednich okresów rozliczeniowych.

4 kwietnia 2024