Ulica Rolna z nowym dywanikiem asfaltowym

Powiększ
Ulica Rolna z nowym dywanikiem asfaltowym
Zakończyła się przebudowa ulicy Rolnej w Radomyślu Wielkim.
Logotypy PROW 2014-2020
 
Dziś miał miejsce odbiór robót dotyczących zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103 552R od km 0+010 do km 0+600 w miejscowości Radomyśl Wielki (etap I)”. Ze strony urzędu w odbiorze uczestniczyli m.in. burmistrz Agnieszka Machnik i zastępca burmistrza Zdzisław Lasota.
Ulica Rolna w Radomyślu Wlk. po przebudowie.
Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej nr 103 552R (ul. Rolna w Radomyślu) poprzez jej poszerzenie na odcinku 590 m i położenie nowej nakładki asfaltowej, a także na wykonaniu zjazdów i nowych poboczy.
Zadanie kosztowało 648 205,41zł. Na jego realizację Urząd Miejski pozyskał 412 453,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Tablica informacyjna przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103 552R od km 0+010 do km 0+600 w miejscowości Radomyśl Wielki (etap I)”
 
17 maja 2024