Gmina kupi nowy wóz strażakom

Powiększ
Gmina kupi nowy wóz strażakom
Gmina Radomyśl Wielki uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Poprawa efektywności systemu ratownictwa na terenie Gminy Radomyśl Wielki poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim w partnerstwie z radomyską OSP złożył wniosek na powyższe zadanie do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 dla projektów dotyczących rozwijania systemów ratownictwa w ramach działania „Adaptacja do zmian klimatu”. Wniosek przeszedł pozytywie ocenę formalną i merytoryczną. Uzyskał przy tym 77,5 pkt., co było czwartym wynikiem na 116 złożonych projektów.

Oficjalne ogłoszenie wyników naboru miało miejsce wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. W wydarzeniu wzięła udział burmistrz Agnieszka Machnik wraz z delegacją jednostki z Radomyśla Wielkiego.

W ramach projektu zakupiony zostanie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz ze standardowym wyposażeniem, na podwoziu uterenowionym, ze zautomatyzowaną skrzynią biegów i napędem 4x4. Wóz będzie posiadał zbiornik na wodę o pojemności 5-6 tys. litrów wykonany z materiałów kompozytowych, a także zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 10% zbiornika wody. Pojazd wyposażony będzie w linię szybkiego natarcia i w autopompę dwuzakresową.

Celem projektu jest wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. Bezpośrednie cele projektu dotyczą: umożliwienia podejmowania działań ratowniczych w sytuacji pożarów, usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych; zwiększenia jakości pomocy udzielanej mieszkańcom i mieszkankom przez OSP, optymalizacji pracy strażaków i druhen.

Głównymi grupami docelowymi są: mieszkańcy Gminy Radomyśl Wielki (i w szczególnych sytuacjach Powiatu Mieleckiego) oraz druhowie i druhny z OSP Radomyśl Wielki.

Wartość projektu : 1 514 000 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 800 000 zł

#FunduszeUE , #FunduszeEuropejskie

Plakat informujący o dofinansowaniu projektu „Poprawa efektywności systemu ratownictwa na terenie Gminy Radomyśl Wielki poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Logotypy                         

21 maja 2024