„Pajacyk” w Janowcu

Powiększ
„Pajacyk” w Janowcu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowcu wziął udział w programie dożywiania dzieci ,,Pajacyk” i otrzymał wsparcie finansowe ze strony Polskiej Akcji Humanitarnej.

Program objął 12 dzieci, co stanowiło nieco ponad ¼ uczniów całego zespołu. Dofinansowaniem zostały objęte dzieci z rodzin wielodzietnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Przez 167 dni wydanych zostało ponad 2 tysiące obiadów. Kwota dofinansowania wyniosła 6120 złotych.

Nie tylko dożywianie

Udział w tym programie to nie tylko wsparcie finansowe. „Pajacyk” pozwolił uczniom poznać cele i działalność PAH oraz włączyć się w jej działania. Uczniowie zorganizowali kampanie edukacyjną w Dzień Wody 22 marca – „Studnia dla Południa”. Samorząd Uczniowski rozprowadził gadżety (silikonowe opaski wodne niebieskie), z których dochód w kwocie 350 zł został przeznaczony na zakup wody dla Somalijczyków przez PAH. W związku z tą akcją uczniowie na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego i godziny z wychowawcą poznawali wiadomości o tym afrykańskim kraju, interesowali się problem wynikającym z braku wody, jaki pojawił się wśród jego mieszkańców. Wykonali prezentacje multimedialne i rysunki dotyczące Somalii według haseł: „Kropla drąży skałę”, „Wodę pij – zdrowo żyj”, „Woda dla potrzebujących”.

Uczniowie z klasy V i VI pod kierunkiem Sabiny Remian przygotowali ciekawą akademię, zakończoną degustacją wody mineralnej. Prezentacja multimedialna o znaczeniu wody w życiu ludzkości, recytacje wierszy, piosenki tematyczne i okolicznościowe hasła uświadomiły uczestnikom, że warto dbać o zasoby wody pitnej, a zwłaszcza racjonalnie jej używać, by każda studnia była bez dna.

Wśród nielicznych

Dużym uznaniem dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowcu stał się fakt, że jako jedyna szkoła w gminie Radomyśl Wielki wzięła udział w powyższej akcji PAH. (w gminie w tej akcji wziął też Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pniu). Łącznie w województwie podkarpackim do programu zakwalifikowało się jedynie osiem szkół, a w Polsce 94 szkoły.

16 czerwca 2017