Herbowi wandale

Powiększ
Herbowi wandale
Miejmy szacunek dla herbu naszego miasta i gminy.

W czerwcu tego roku odmalowany został herb Radomyśla Wielkiego na rynku przed pomnikiem i samolotem M-2 za nasze wspólne pieniądze z budżetu gminy. Niestety, jak widać na zdjęciu niektórzy uznali wizerunek herbu wymalowany na płytkach za dobre miejsce do "driftów” rowerowych i pozostawili na nim ślady opon. Nie wygląda to najlepiej i jest świadectwem braku szacunku dla herbu. Być może zrobiły to osoby młode nieświadome swoich czynów, dla zabawy. Apelujemy do wszystkich o szacunek dla naszego pięknego herbu i dbałość o naszą wspólną przestrzeń publiczną. Rynek, szczególnie w czasie wakacji, jest często odwiedzany przez turystów, a pomazany herb nie świadczy najlepiej o mieszkańcach naszego miasta i gminy. W przypadku dalszych incydentów związanych z dewastowaniem herbu będziemy zmuszeni do ich zgłaszania na policję w celu zidentyfikowania sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

14 września 2017