Przedwczesna śmierć radnego

Powiększ
Przedwczesna śmierć radnego
W piątek, 6 października, zmarł Tadeusz Zboch, radny Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim. Jego pogrzeb odbył się w niedzielę w kościele parafialnym w Rudzie.

Z grona samorządowców przedwcześnie odszedł człowiek lubiany w swoim środowisku. Tadeusz Zboch miał 48 lat, osierocił pięcioro dzieci. Mieszkał w Rudzie, gdzie prowadził własne gospodarstwo rolne.

Funkcję radnego Rady Miejskiej reprezentującego Rudę pełnił siedem lat (2010-17). W bieżącej kadencji pracował w komisji oświaty i gospodarki komunalnej. Był aktywnym radnym, który zabiegał o inwestycje i remonty dla swojej wsi, ale też wspierał inicjatywy prorozwojowe dotyczące całej gminy. Wśród jego głównych osiągnięć należy wymienić modernizację remizy OSP i budowę dróg asfaltowych w Rudzie. Ostatnio był mocno zaangażowany w plany modernizacji stadionu piłkarskiego w Rudzie.

Poza działalnością samorządową aktywnie działał w sferze lokalnego sportu. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem LKS „Orły” Ruda.

Msza pogrzebowa śp. Tadeusza Zbocha odbyła się 8 października w kościele parafialnym w Rudzie, a po niej kondukt żałobny udał się na miejscowy cmentarz, gdzie pochowano ciało Zmarłego.

Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia.

9 października 2017