Sołtys radnym

Powiększ
Sołtys radnym
Rada Miejska ma znów 15 radnych. Nowym rajcą został Marian Dziekan, który podczas sesji 30 stycznia złożył ślubowanie.

 

 

Marian Dziekan był jedynym kandydatem w wyborach uzupełniających w Rudzie, które ogłoszono w związku ze śmiercią radnego Tadeusza Zbocha. Sesja z 30 stycznia była pierwszą, w której brał udział. Poza sesjami będzie pracował w  Komisji Bezpieczeństwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych. Życzenia owocnej pracy na niwie samorządowej nowemu radnemu złożyli przewodniczący Jan Miękoś i burmistrz Józef Rybiński.

Pan Marian ma 58 lat. Od urodzenia związany jest z Rudą. Wraz z żoną prowadzoną ośmiohektarowe gospodarstwo rolne. Mają trójkę dorosłych dzieci.

Od 2011 roku jest sołtysem Rudy. - Zdecydowałem się na działalność samorządową, bo zależy mi na naszej miejscowości, na jej rozwoju. Na początku, gdy zostałem sołtysem zależało mi na poprawie stanu dróg naszej rozległej wsi. Udało się już wiele zrobić. Wszystkie odległe od centrum wsi przysiółki mają już skrócone dojazdy do głównych dróg, centrum wsi. Udało się też rozbudować i odnowić remizę OSP. Powstały także chodniki, parkingi i uporządkowany został teren przy cmentarzu – mówi o dotychczasowych inwestycjach.

Marian Dziekan z lewej.

A jakie ma plany w związku z wypełnianiem mandatu radnego? - W dalszym ciągu będę zabiegał o rozwój infrastruktury drogowej. Chciałbym również, aby powiększony został parking przy cmentarzu poprzez przykrycie rowu przy drodze powiatowej. Kontynuując pracę ś.p. Tadeusza będę zabiegał o budowę zaplecza na naszym stadionie. Chciałbym, aby wzdłuż drogi powiatowej dokończona została instalacja oświetlenia, bo zostały jeszcze dwa odcinki bez lamp. Dla rolników ważnym zadaniem jest zadbanie o drożność rowów melioracyjnych. Poważnym wyzwaniem dla wsi będzie budowa kanalizacji, którą gmina rozpocznie w przypadku pozyskania środków unijnych – dodaje nowy radny.

8 lutego 2018