Polonijni nauczyciele w naszej gminie

Powiększ
Polonijni nauczyciele w naszej gminie
W dniach 3-7 czerwca w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie "Nasza Gmina" przebywała 12-osobowa grupa nauczycieli polonijnych ze Stryja.

 

Celem pobytu był udział w warsztatach pt. Opieka nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce – warsztaty edukacyjne dla nauczycieli polonijnych z Ukrainy.
W trakcie pobytu uczestnicy obserwowali i uczestniczyli w zajęciach w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie – w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dulczy Małej, w Oddziale Zamiejscowym Niepublicznego Przedszkola "Radosny Start" w Dulczy Małej, w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Pniu, w Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Pniu oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pniu. W godzinach popołudniowych odbywały się prelekcje, wygłaszane przez specjalistów z placówek Stowarzyszenia - Katarzynę Hudy i Joannę Sak.


W ostatnim dniu uczestnicy warsztatów złożyli wizytę w Niepublicznym Przedszkolu "Radosny Start" w Radomyślu Wielkim oraz w Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim. W tej ostatniej placówce uczestniczyli w lekcji astronomii, mając okazję zobaczyć możliwości, jakie daje bezpośredni dostęp do planetarium i obserwatorium astronomicznego.
Kwestia edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Ukrainie jest wciąż tematem trudnym – brak jest uregulowań prawnych, brak specjalistycznych placówek oraz fachowców. Nauczyciele polonijni z zainteresowaniem przyglądali się funkcjonowaniu placówek Stowarzyszenia, byli zachwyceni zarówno ich wyposażeniem, jak też metodami pracy i atmosferą. Na każde zadawane pytanie pracownicy Stowarzyszenia starali się udzielać wyczerpujących odpowiedzi. Wymieniono również bezpośrednie kontakty, w celu dalszych konsultacji.
Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie "Nasza Gmina", a partnerem Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju. Projekt został sfinansowany z środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Koordynatrem przedsięwzięcia był dr Andrzej Przybyszewski.

12 czerwca 2018