Wśród najlepszych

Powiększ
Wśród najlepszych
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim za realizację projektu praktyk zagranicznych dla młodzieży w ramach Programu Erasmus+ został nominowany do ogólnopolskiej nagrody w konkursie edukacyjnym organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Radomyski Zespół Szkół, jako JEDYNA szkoła w województwie podkarpackim, znalazł się wśród pięciu szkół i instytucji z całej Polski nominowanych do tej prestiżowej nagrody. - Obecność w tym gronie, wśród wielu wspaniałych ludzi, którzy od lat z powodzeniem realizują niezwykle ciekawe oraz ważne inicjatywy, to dla nas olbrzymi sukces i wielki zaszczyt – przekazuje dyrektor Anna Brożyna. Wraz z Moniką Szocik - nauczycielką WOS-u i historii, reprezentowała ona szkołę podczas uroczystej gali wręczenia nagród edukacyjnych FRSE, która odbyła się 5 grudnia roku w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Tegoroczne EDUinspiracje odbywały się pod hasłem „Podziel się sukcesem!”Jest to jedna z najważniejszych inicjatyw FRSE mająca na celu wyłonienie najbardziej wartościowych, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów działań, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację.

- Nasza szkoła jest niewielką placówką, która zmaga się w ostatnich latach z wieloma problemami, mimo to, po raz kolejny udało nam się pozyskać fundusze unijne na staże i praktyki zagraniczne dla naszych uczniów. Realizacja projektów unijnych jest dla nas dużym wyzwaniem i olbrzymim przedsięwzięciem. Przy zaangażowaniu i współpracy wielu osób udaje się z powodzeniem przygotować projekt, który umożliwia wyjazd na kilkutygodniowe  praktyki do Niemiec i Austrii. Duże podziękowania i słowa uznania należą się pani Jolancie Erazmus, która jest pomysłodawczynią, autorem i koordynatorem projektu. Bardzo dzielnie, z dużym poświęceniem własnego czasu i energii, wspiera ją pani Beata Szpakowska – Machniak. Realizacja tak dużego zadania to zaangażowanie wielu osób – dyrekcji szkoły, wychowawców klas biorących udział w przedsięwzięciu, a także rodziców i uczniów – informuje Anna Brożyna.

Przystępując do realizacji kolejnych projektów nauczycielom przyświeca jeden cel – dobro młodzieży, pokazanie im, że nawet pochodząc z małej miejscowości, mają szansę na praktyki i staże w europejskich firmach. Dla wielu z nich jest to pierwszy wyjazd zagraniczny i na pewno ogromna szansa na zdobycie doświadczenia, podszkolenia języka, podniesienie  kwalifikacji zawodowych. Uczniowie nabierają pewności siebie, stają się bardziej otwarci i samodzielni. Nauczyciele nie kryją dumy, że ich podopieczni wracają z poczuciem osobistego sukcesu.

ZS nie spoczywa na laurach. Już w styczniu kolejna grupa młodzieży wyjeżdża na praktyki do Austrii i Niemiec.

7 grudnia 2018