Decyzje zmieniające życie

Powiększ
Decyzje zmieniające życie
12 marca w gimnazjum i podstawówce w Radomyślu Wielkim odbyła się debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ. Jedna decyzja zmienia Twoją przyszłość”.

 

Debatę zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Mielcu i Komisariat Policji w Radomyślu Wielkim we współpracy z radomyską szkołą i Urzędem Miejskim. Zajęcia poprowadzili specjaliści z Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Krakowa. Zajęcia podzielone były na dwa bloki tematyczne i związane były z problematyką narkotyków i dopalaczy oraz cyberprzemocy. W trakcie zajęć uczniowie klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjalnych poznali definicję oraz podział zastępczych substancji psychoaktywnych. Dowiedzieli się, jakie spustoszenie organizmu oraz negatywne skutki społeczne powoduje używanie narkotyków i dopalaczy. Celem zajęć było zwiększenie ostrożności w odniesieniu do substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, a także kształtowanie postawy  krytycznego odnoszenia się do informacji promujących substancje psychoaktywne.

Podczas zajęć omawiających e-uzależnienia uczniowie dowiedzieli się czym jest uzależnienie behawioralne, poznali mechanizmy uzależnienia oraz poznali alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Byłą mowa również o rodzajach cyberprzemocy. Zajęcia miały na celu kształtowanie postawy sprzyjającej racjonalnemu wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. Warsztaty przeprowadzone były z wykorzystaniem ciekawych i nowoczesnych metod oraz pomocy dydaktycznych.

Dodajmy również, że policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu z Wydz. ds. Nieletnich omówiły zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa.

 A.L.

13 marca 2019