Są nowi sołtysi

Powiększ
Są nowi sołtysi
W sobotę i niedzielę rozpoczął się maraton wyborczy w gminie Radomyśl Wielki. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości podczas zebrań wiejskich wybierają sołtysów.

Do zmian doszło w Zgórsku i Podborzu. W tej pierwszej wsi dotychczasowa sołtyska po 16 latach zrezygnowała z pełnienia tej funkcji. Jej następczynią została Maria Żala. Podczas zebrania wiejskiego zagłosowało na nią 66 osób (3 głosy były nieważne, jedna osoba nie głosowała). Z kolei w sąsiedniej wsi dotychczasowy sołtys Kazimierz Dudek przegrał z Moniką Pieróg stosunkiem głosów 23 do 37 (1 głos nieważny).

Jeden głos zdecydował o tym, że funkcję sołtysa Pnia nadal będzie pełniła Barbara Lonczak – Sabaj (poparło ją 28 mieszkańców). Jej konkurent Krzysztof Krawczyk otrzymał 27 głosów.

Rekordowa (po raz kolejny) liczba 168 mieszkańców przybyła na zebranie wiejskie do Dulczy Małej. Tu w szranki stanęły: dotychczasowa sołtyska Teresa Kij i szefowa Koła Gospodyń Wiejskich Zofia Frankowicz. Na pierwszą z pań głos oddało 112 osób, a na drugą 43 (3 karty nieważne, 10 osób nie zagłosowało).

Bez emocji wyborczych w Zdziarcu i Dulczy Wielkiej. Tam jedynymi kandydatami byli dotychczasowi gospodarze wsi: odpowiednio Kazimierz Krężel i Marek Wolak. Pierwszy otrzymał 63 głosy na 66 oddanych, drugi 84 na 89 oddanych przy 102 osobach obecnych na zebraniu.

2 kwietnia 2019