Radomyska flaga nad Lednicą

Powiększ
Radomyska flaga nad Lednicą
Już po raz kolejny młodzież z gminy Radomyśl Wielki wzięła udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich.

W dniach 31.05-2.06 trzydziestoosobowa grupa radomyskiej młodzieży brała udział w tym niezwykłym spotkaniu na Polach Lednickich, przy Bramie Rybie, w miejscu gdzie Polska według tradycji przyjęła chrześcijaństwo. 

Wyjazd oprócz wymiaru religijnego miał również charakter edukacyjno - krajoznawczy i profilaktyczny. Jego celem była aktywizacja młodych mieszkańców gminy oraz promowanie wśród nich aktywnego, zdrowego, wolnego od alkoholu, narkotyków i innych używek oraz twórczego sposobu życia. W wyjeździe wzięli udział młodzi ludzie z następujących miejscowości: Radomyśl Wielki - 9 osób, Dąbie - 6 osób, Ruda - 4 osoby, Zdziarzec - 4 osoby, Żarówka - 7 osób.

Po długim całonocnym przejeździe uczestnicy wyjazdu dotarli  1 czerwca we wczesnych godzinach porannych do Gniezna. Mieli tam okazję zwiedzić Wzgórze Lecha oraz Katedrę - miejsce kultu św Wojciecha, pełną zabytków związanych z początkami państwowości polskiej.

Głównym celem wyjazdu był udział w 23 Spotkaniu Młodzieży na Polach Lednickich. To właśnie tam, nad  Jeziorem Lednickim dominikanin, ojciec Jan Góra zapoczątkował w 1997 spotkania ludzi młodych, które obecnie gromadzą każdego roku 60-80 tysięcy uczestników z całej Polski i spoza jej granic. Celem spotkań jest tworzenie wspólnoty wiary, bliskości i jedności młodzieży, ewangelizacja, odkrywanie piękna kultury chrześcijańskiej.

Uczestnicy tegorocznego wyjazdu mogli przeżyć spotkanie ze swomi równieśnikami z całej Polski, wspólnie tańczyć, śpiewać, być widzami przygotowanych przez organizatorów pokazów i prezentacji artystycznych. Tradycyjnie już w całokształt Spotkania mocno wpisane były akcenty profilaktyczne i promujące wśród ludzi młodych zdrowy i wolny od używek styl życia. Ze sceny słyszeliśmy świadectwa  ludzi, którzy odnaleźli w sobie siłę aby zerwać z nałogiem, poruszające były również wypowiedzi członków różnych organizacji  zajmujących się pomocą uzależnionym. Pokazywałe one, gdzie i w jaki sposób szukać wsparcia w sytuacjach problemów z nałogami.  

Popołudniowa część spotkania miała charakter bardziej religijny i patriotyczny. Przywoływano w niej wspomnienia pamiętnej pierwszej wizyty św. Jana Pawła II w Ojczyźnie, która miala miejsce przed 40 laty, w 1979 roku. Była to również zachęta aby młodzi ludzie inspirując się nauczaniem naszego Wielkiego Rodaka podejmowali odpowiedzialność za Ojczyznę i starali się  aktywnie angażować  w działania na rzecz swoich środowisk lokalnych. 

Późnym wieczorem Mszy św. sprawowanej przy Bramie Brybie przewodniczył Prymas Polski - ks. abp Wojciech Polak. Do młodzieży zgromadzonej na Lednicy wystosował swoje słowo również Ojciec Święty Franciszek, zachęcając zebranych do twórczego i wartościowego wykorzystywania czasu młodości, do pogłębiania wiary i do dzielenia się nią z tymi, którzy jej nie mają.

Uczestnicy wyjazdu wracali do Radomyśla bardzo zadowoleni, podkreślając wspaniałą atmosferę spotkania,  pełni pozytywnych wrażeń i nowych doświadczeń. W czasie podróży otrzymali również materiały dotyczące profilaktyki uzalenień i mogli się zapoznać z audycjami poświęconymi tej problematyce. 

Tegoroczny wyjazd na Lednicę mógł dojść do skutku dzięki finansowemu wsparciu ze strony Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim. Już od kilku lat nasze władze wspomagają materialnie tą inicjatywę i dzięki ich pomocy grono młodych ludzi z całej radomyskiej Gminy mogło przeżyć niezapomniane chwile. Serdeczne podziękowania kierujemy w tym miejscu pod adresem wszystkich instytucji i pracowników Urzędu Miejskiego, którzy z wielką życzliwością wsparli nasz udział w spotkaniu lednickim.

Ks. Marcin Babiński

4 czerwca 2019