W stolicy

Powiększ
W stolicy
W dniach 28-29 maja miała miejsce dwudniowa wycieczka z programem profilaktycznym do Warszawy, w której wzięło udział 50 uczniów z klas V – VIII Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Żarówce.

Opiekę nad nimi sprawowało pięciu nauczycieli: Małgorzata Wiatr, Jolanta Palion, Joanna Gmyr, Barbara Kryniewicz i Elżbieta Drożdż. W pierwszym dniu wycieczki uczniowie zwiedzili Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, a w nim apartamenty króla i królowej Marii Kazimiery, Salę Białą, XVII – wieczny zegar słoneczny, ogrody. Miała również miejsce lekcja muzealna: „Na sarmackim dworze”. Następnie dzieci zwiedziły Muzeum Narodowe, a później Stadion Narodowy.

W punkcie noclegowym, w Hostelu Puffa, zrealizowane zostały zajęcia profilaktyczne, podczas których kształtowane były u uczniów umiejętności komunikowania się oraz współpracy i współdziałania w grupie.

W drugim dniu wycieczki dzieci zobaczyły Stare Miasto, Kościół Św. Trójcy, Krakowskie Przedmieście, Plac Teatralny, Pałac Blanka – miejsce śmierci K.K. Baczyńskiego, Grób Nieznanego Żołnierza, Plac Piłsudskiego, Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej, Pomnik Józefa Piłsudskiego oraz Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także Pałac Prezydencki, Powązki – Cmentarz Wojskowy, a w nim grób K.K. Baczyńskiego i jego żony Basi oraz groby żołnierzy AK: „Alka”, „Rudego” i „Zośki”.

Mimo niesprzyjającej aury wycieczka była udana i na długo pozostanie w pamięci jej uczestników. Jej przebieg był zgodny z harmonogramem, a cele zostały zrealizowane. Realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

7 czerwca 2019