Piastowskim szlakiem

Powiększ
Piastowskim szlakiem
Tegoroczna „zielona szkoła” Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej miała miejsce w kolebce polskiej państwowości.

 

W dniach 22.05 – 24.05. 2019 r. odbyła się trzydniowa wycieczka Szlakiem Piastowskim do Wielkopolski. Uczestniczyli w niej uczniowie z klasy IV, V i VII, a opiekunami byli Marek Midura, Alicja Bawoł i Beata Wrzesień – wychowawcy poszczególnych klas. 

Główna trasa wiodła przez Gniezno, Biskupin, Poznań. Miejscem noclegowym był Zajazd w Biskupinie, niedaleko Gąsawy. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z miejscami narodzin państwa polskiego i chrześcijaństwa na ziemiach polskich, poznanie najstarszych zabytków kultury i sztuki oraz  pogłębienie świadomości narodowej.

Program wycieczki obejmował kolejno:

w pierwszy dniu – zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej, obejrzenie Drzwi Gnieźnieńskich; zwiedzanie zespołu sakralnego na Polach Lednickich oraz  udział w warsztatach z garncarstwa zorganizowanych w ośrodku w Biskupinie.

w drugim dniu -  zwiedzanie Ostrowa Tumskiego, Katedry i Starego Rynku w Poznaniu z jego główną atrakcją - koziołkami na wieży ratusza, pobyt w poznańskim ZOO, a po powrocie do ośrodka w Biskupinie udział w warsztatach ze strzelania z łuku. W tym dniu opiekunowie przeprowadzili również zajęcia profilaktyczne dotyczące budowania własnej wartości, rozumienia znaczenia tolerancji oraz idei wolontariatu, w których wykorzystano materiały z kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

w trzecim dniu - zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, a w nim osady warownej z czasów kultury łużyckiej sprzed 2700 lat, ponadto udział w zajęciach w Interaktywnym Muzeum Rybactwa.

Wycieczka dostarczyła wielu informacji o faktach historycznych ważnych dla naszej narodowej tożsamości, pogłębiła integrację zespołu i  przyniosła wiele wspaniałych wrażeń.

Wycieczka została dofinansowana z funduszów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Osobne podziękowania należą się sponsorom – państwu Zofii i Andrzejowi Kurkom, prezesowi Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim oraz firmie Geyer & Hosaja z Partyni – dzięki którym udało się spełnić uczniowskie marzenia.

11 czerwca 2019