20 lat i koniec

Powiększ
20 lat i koniec
1 września 1999 r. po raz pierwszy zadzwonił dzwonek w Gimnazjum Publicznym w Radomyślu Wielkim, po niemal 20 latach, 19 czerwca br. zadzwonił po raz ostatni. Po raz ostatni wyprowadzono też sztandar szkoły.

Zgodnie z reformą oświatową sprzed dwóch lat wszystkie trzyletnie gimnazja w tym roku odeszły do lamusa. Teraz polskie szkolnictwo opierać się będzie na 8-letniej szkole podstawowej, a następnie uczniowie będą mieli do wyboru: 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia lub 2-letnią szkołę branżową II stopnia.

Czas posumowań

Uroczystość zakończenia działalności szkoły to dobry czas na podsumowania. Zacznijmy więc od początku. We wrześniu 1999 r. naukę rozpoczęło 222 uczniów w 9 oddziałach. W trzecim roku funkcjonowania, a więc przy trzech pełnych rocznikach w gimnazjum było już 27 oddziałów. W pierwszych latach funkcjonowania w szkole uczyło się w sumie około 780 uczniów. Stopniowo ta liczba zmniejszała się, w ostatnich latach było ok. 500 gimnazjalistów w trzech rocznikach. Uczniowie osiągali wysokie miejsca w konkursach wiedzowych i sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Nie zabrakło współpracy międzynarodowej i uczestnictwa w akcjach charytatywnych.

W sumie w ciągu dwóch dekad mury szkoły opuściło 3837 absolwentów z 18 roczników. Można odnaleźć ich w różnych grupach zawodowych; są lekarzami, prawnikami, urzędnikami, informatykami, bankierami, nauczycielami, księżmi, jest nawet pilot. Wszystkich nie sposób wymienić.

Kadra i baza

Pierwszym dyrektorem radomyskiego gimnazjum był Zygmunt Kotowski. Jego zastępcą została Beata Kapinos. Trzy lata później stanowisko dyrektora objęła Anna Krasoń, a wicedyrektora Ireneusz Wołoszyn, którego w roku szkolnym 2006/7 zastąpił Stanisław Tabor. Na ostatni rok funkcjonowania szkoły to jemu władze samorządowe powierzyły funkcję dyrektora. W tym czasie w placówce pracowało 107 nauczycieli i 18 pracowników obsługi.

1 września 2001 r. gimnazjum otrzymało imię Jana Pawła II. W następnym roku do użytku została oddana pełnowymiarowa hala sportowa z kompleksem sportowo-rekreacyjnym, a w roku 2009 otwarto Orlik z dwoma boiskami ze sztuczną nawierzchnią.

Pamiętny dzień

- 19 czerwca 2019 r, przejdzie do historii Gminy Radomyśl Wielki, ale też trwale zapisze się w naszej indywidualnej pamięci. Dziś bowiem po raz ostatni stanęliśmy pod sztandarem naszej szkoły. Po 20 latach wspólnej pracy nadszedł dzień zamknięcia tego etapu naszego życia. Dla wielu z nas praca w gimnazjum była prawdziwym powołaniem – mówił dyrektor Stanisław Tabor, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/19 i działalności gimnazjum.

- Kiedy 1 września 1999 roku wprowadzano nowy system edukacji, z trzyletnim gimnazjum, opinie były bardzo podzielone. Byli zwolennicy, ale u wielu osób, również nauczycieli, reforma ta budziła szereg obaw. Przystąpiliśmy do pracy, wiedząc, że stoją przed nami różne trudności: młodzież w tzw. trudnym wieku, z różnych miejscowości, brak wypracowanych metod pracy wychowawczej, brak odpowiedniej bazy dydaktycznej. Jednak po 20 latach możemy z satysfakcją powiedzieć, że zadanie swoje wypełniliśmy. Nie było łatwo, były sytuacje trudne – zarówno w relacjach z uczniami, jak i rodzicami. Czas jednak działał na naszą korzyść, a zdobywane doświadczenie owocowało. Szkoła  odnosiła sukcesy, praca wychowawcza przynosiła efekty, nauczyciele stworzyli zgrany zespół pedagogiczny. Ogromna w tym była zasługa kolejnych dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, ale także pracowników niepedagogicznych. Nasza praca znajdowała uznanie w środowisku i u władz samorządowych. Pragnę więc podziękować za stałą życzliwość sternikom gminy. Dziękuję również wszystkim nauczycielom za wszystkie te cechy, które składają się na rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego pokolenia. Jakże nie podziękować wam drodzy rodzice, za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych uczniów! Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły, za zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców ze szkołą.  Dzisiaj każdy z nas znalazł nowe miejsce pracy, wykonuje swoje obowiązki w nowym środowisku. Mam nadzieję, ze doświadczenia zdobyte w radomyskim gimnazjum, pod stałą opieką naszego Patrona – Świętego Jana Pawła II – będą przynosiły owoce z pożytkiem dla waszych uczniów i wychowanków. Życzę wszystkim, aby wspomnienia zachowane z pracy w gimnazjum zawsze budziły pozytywne skojarzenia, a każdy z nas zachował poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec naszych uczniów – zakończył dyrektor.

Przedziwny ogród wiedzy

Uroczystość zwieńczyła część artystyczna „Gimnazjum - (to był) ogród wiedzy” w wykonaniu gimnazjalistów ostatniego rocznika, którą przygotowali pod okiem nauczycieli Beaty Baran, Doroty Szczurek, Wandy Skiby i Tadeusza Harli. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowy gadżet i pożegnali wyprowadzony po raz ostatni przez uczniów sztandar.

24 czerwca 2019