Wszystkiego najlepszego

Powiększ
Wszystkiego najlepszego
29 lipca na zasłużoną emeryturę przeszła Bożena Rolle, była kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, która przez blisko 30 lat była związana z Urzędem Miejskim w Radomyślu Wielkim.

Jej oficjalne pożegnanie odbyło się w sobotę, 27 lipca. W pożegnaniu uczestniczyli pracownicy magistratu, GOPS-u, GZEAS-u, na czele z burmistrzem Józefem Rybińskim, jego zastępcą Jarosławem Godkiem, skarbnikiem Leszkiem Jagodą, sekretarz Marią Należną, kierownikiem GOPS Bożeną Zaskalską, przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Miękosiem i starostą mieleckim, a w przeszłości wiceburmistrzem, Stanisławem Lonczakiem.

W imieniu pracowników urzędu oraz społeczności gminy podziękowania za długoletnią i sumienną pracę oraz życzenia długiej emerytury w zdrowiu i spokoju emerytce złożył burmistrz Rybiński.

- Dziękuję wszystkim za długie lata współpracy. Życzę wam wszystkiego najlepszego – zrewanżowała się „seniorka”.

Pani Bożena urodziła się w 1958 roku w Radomyślu Wielkim. Po ukończeniu miejscowej rolniczej szkoły średniej rozpoczęła pracę w radomyskim GS-ie, a następnie zatrudniona została w zakładzie komunalnym. Przez kilka lat pracowała w dębickim Igloopolu (w tym w placówce w Podborzu). W październiku 1990 r. przeszła z firmy Igloobud Sp. z o.o. w Dębicy do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim na stanowisko podinspektora, a od 1992 r. inspektora. 23 lutego 1995 r. uchwałą Rady Miejskiej powołana została na Z-cę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a 4,5 roku później na szefową USC. Funkcję tę pełniła do listopada 2014 r. W ostatnich latach zajmowała się m.in. obsługą rady miejskiej, zezwoleniami na sprzedaż alkoholu czy zwrotami dla rolników podatku akcyzowego na paliwo i prowadzeniem urzędowego archiwum.

1 sierpnia 2019